Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2012/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27370 văn bản

1

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh đối với 85 xã, thị trấn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/NQ-HĐND Nam Định, ngày 07 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐỐI VỚI 85 XÃ, THỊ TRẤN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NAM ĐỊNH GIAI

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

2

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2013

08/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 08,Tỉnh Cà Mau,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/2012/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

3

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn Đồng Xoài - Phước Long do tỉnh Bình Phước ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 06 tháng 8 năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THUỘC DỰ ÁN BOT NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐT 741, ĐOẠN ĐỒNG XOÀI - PHƯỚC LONG HỘI ĐỒNG

Ban hành: 06/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

4

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh; phẫu thuật, thủ thuật, thực hiện trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

Số: 08/2012/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 25 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH PHÚ THỌ QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ TƯ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ

Ban hành: 25/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2012

5

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND về số lượng, phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thành phố Hải Phòng

Số: 08/2012/NQ-HĐND Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ SỐ LƯỢNG, PHỤ CẤP, HỖ TRỢ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ VÀ CÔNG AN VIÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 4 (Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 2012) Căn cứ

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

6

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định

phúc ---------------- Số: 08/2012/NQ-HĐND Bình Định, ngày 20 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2012

7

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND quy định thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Số: 08/2012/NQ-HĐND H­ưng Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

8

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND về Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận

Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 19 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH NINH THUẬN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

9

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND phê chuẩn mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/NQ-HĐND Bà Rịa, ngày 19 tháng 07 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO GIÁO VIÊN THAM GIA TRỰC BUỔI TRƯA TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP CÓ TỔ CHỨC LỚP BÁN TRÚ HỌC 02 BUỔI/NGÀY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2012

10

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đối với chương trình đại trà từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 5 ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 19 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ TỪ NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015 HỘI ĐỒNG

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

11

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2012 - 2013, mức thu phí đấu giá và mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Số: 08/2012/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 19 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN NĂM HỌC 2012 - 2013, MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ VÀ MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

12

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND phê duyệt đề án phát triển đàn lợn giống Móng Cái thuần trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2015

08/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2012,Tỉnh Bắc Kạn,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày 16 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 16/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2013

13

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 do tỉnh Hà Nam ban hành

Số: 08/2012/NQ-HĐND Hà Nam, ngày 13 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ TƯ (Ngày 12,13/7/2012) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

14

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

08/2012/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIV, KỲ HỌP THỬ 5 (Từ ngày 10/7/2012 đến ngày 13/7/2012) Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2012

15

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số: 08/2012/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2012

16

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND về mức thu vận động đóng góp quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/2012/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH MỨC THU VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG – AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2012

17

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND sửa đổi một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do tỉnh Lào Cai ban hành

08/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2012,Tỉnh Lào Cai,Giáo dục,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/NQ-HĐND Lào Cai, ngày

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

18

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND quy định mức thu học phí trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm học 2012-2013

08/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2012,Tỉnh Bắc Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/NQ-HĐND Bắc Giang, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

19

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000

--------------- Số: 08/2012/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ XÃ TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TỶ LỆ 1/10.000. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VIII , KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng

Ban hành: 11/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

20

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

---------------- Số: 08/2012/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ 4

Ban hành: 11/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122