Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2009/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161950 văn bản

1

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5 do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành

do - Hạnh phúc --------- Số: 08/2009/QĐ-UBND Quận 5, ngày 07 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN 5 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

2

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Số: 08/2009/QĐ-UBND Quận 8, ngày 25 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN 8 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

3

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

08/2009/QD-UBND,Quyết định 08 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Ủy ban nhân dân,Quận 3 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 08/2009/QĐ-UBND Quận 3, ngày 28 tháng 9 năm 2009

Ban hành: 28/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2009

4

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

08/2009/QD-UBND,Quyết định 08 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Ủy ban nhân dân,Quận Tân Bình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 08/2009/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 25 tháng 9 năm 2009

Ban hành: 25/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2009

5

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách ưu đãi thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

phúc -------------- Số: 08/2009/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THU HÚT,BỒI DƯỠNG, TRỌNG DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TỈNH THÁI BÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ

Ban hành: 29/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

6

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành

08/2009/QĐ-UBND Quận 12, ngày 28 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm

Ban hành: 28/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2009

7

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

08/2009/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 27 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 Căn cứ Luật ngân Sách Nhà nước ngày 16/12/2002 Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ

Ban hành: 27/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2010

8

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường nội thị trên địa bàn thị xã Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

08/2009/QD-UBND,Quyết định 08 2009,Tỉnh Trà Vinh,Quản lý và sử dụng vỉa hè,Quản lý và sử dụng lòng đường,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 08/2009/QĐ-UBND

Ban hành: 27/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2010

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

10

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định thời gian mở, đóng cửa kinh doanh của đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2009/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 04 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH THỜI GIAN MỞ, ĐÓNG CỬA KINH DOANH CỦA ĐẠI LÝ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN UỶ BAN

Ban hành: 04/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

11

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND đổi tên Chi cục và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2009/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 9 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CHI CỤC VÀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC

Ban hành: 09/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

12

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

08/2009/QD-UBND,Quyết định 08 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ,Huyện Cần Giờ,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 08/2009/QĐ-UBND

Ban hành: 05/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2009

13

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

08/2009/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 18 tháng 5 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 18/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

14

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định về lập dự toán và quyết toán ngân sách địa phương do tỉnh Lào Cai ban hành

08/2009/QD-UBND,Quyết định 08 2009,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2009/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 15 tháng 5 năm 2009

Ban hành: 15/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

15

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định phí qua phà Hưng Phong trực thuộc Xí nghiệp phà Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

08/2009/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 13 tháng 5 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÍ QUA PHÀ HƯNG PHONG TRỰC THUỘC XÍ NGHIỆP PHÀ BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2009

16

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận của các đơn vị trên địa bàn quận 7 do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

Số: 08/2009/QĐ-UBND Quận 7, ngày 13 tháng 5 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7” ỦY BAN

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

17

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND huỷ bỏ Quyết định 06/2009/QĐ-UBND về kế hoạch tiết kiệm năng lượng giai đoạn từ nay đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

08/2009/QD-UBND,Quyết định 08 2009,Tỉnh Đồng Tháp,Huỷ bỏ,06/2009/QĐ-UBND,Tiết kiệm,Kế hoạch,Đến 2010,năng lượng ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

18

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về đề án quản lý nuôi trồng thủy sản nước lợ theo hướng dựa vào cộng đồng tại Quảng Nam đến năm 2015

08/2009/QD-UBND,Quyết định 08 2009,Tỉnh Quảng Nam,Đề án,Nuôi trồng thủy sản,Thủy sản,Đến 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2009/QĐ-UBND Tam Kỳ,

Ban hành: 21/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

19

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương

--------------- Số: 08/2009/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH HẢI DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11

Ban hành: 21/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

20

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về quản lý và thực hiện Dự án “Phát triển hệ thống thuỷ lợi quy mô nhỏ cho các xã nghèo” (ISDP) tỉnh Hà Tĩnh do Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID) tài trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số: 08/2009/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THUỶ LỢI QUY MÔ NHỎ CHO CÁC XÃ NGHÈO” TỈNH HÀ TĨNH DO QUỸ OPEC VỀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ (OFID) TÀI TRỢ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 17/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.132.33