Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2008/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27848 văn bản

1

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) và định hướng đến năm 2020 của huyện Nhà Bè do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Nhà Bè, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

2

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Quận 11, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

3

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Quận 1, ngày 17 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2009

4

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 08/2008/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh,

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

5

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Tỉnh Bình Định,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Quy Nhơn, ngày 22 tháng 8 năm 2008

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

6

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND về Tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 năm 2009 - 2010 của tỉnh Tuyên Quang

Số: 08/2008/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ TIÊU CHÍ PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2009 - 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật

Ban hành: 29/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

7

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND thông qua Quy định nội dung và mức chi công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Đắk Nông

---------------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 07 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 10 Căn

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

8

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và cấp giấy chứng minh nhân dân trong tỉnh Trà Vinh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 24 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN TRONG TỈNH TRÀ VINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ

Ban hành: 24/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2012

9

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 14 ban hành

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Tỉnh Bến Tre,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 23 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

10

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp thứ 10 ban hành

08/2008/NQ-HĐND Vũng Tàu, ngày 23 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHOÁ IV, KÌ HỌP THỨ 10 Căn cứ Điều 17 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

11

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu và chương trình, dự án khác năm 2008 do tỉnh Bình Phước ban hành

08/2008/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 29 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÁC NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

12

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Quận 10, ngày 22 tháng 07 năm 2008

Ban hành: 22/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2008

13

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên ngành thể dục thể thao do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 10 ban hành

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Tỉnh Khánh Hòa,Chế độ huấn luyện viên thể thao,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 08/2008/NQ-HĐND

Ban hành: 22/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2010

14

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Tỉnh Lạng Sơn,Chính sách Dân số,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 21

Ban hành: 21/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

15

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Cần Giờ, ngày 17

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2008

16

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phí tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 13 ban hành

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Phan Rang-Tháp

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2010

17

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Quận 2, ngày 11 tháng 07 năm

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2008

18

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND thành lập thị xã Tân Châu thuộc tỉnh An Giang

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Long Xuyên, ngày 11 tháng 07 năm 2008

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

19

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND về quy định mức phụ cấp và sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố do tỉnh Đắk Lắk ban hành

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Buôn Ma Thuột, ngày 11

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

20

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

08/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Quận 12, ngày 09 tháng 07 năm 2008

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149