Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/KK-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 97465 văn bản

1

Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

thuế theo kê khai) thực hiện theo mẫu số 08/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế cho mẫu số 08/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC. 6. Tờ khai tạm nộp thuế TNCN (dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) thực hiện theo mẫu số 08A/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế cho mẫu số

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

2

Chỉ thị 08-CT/TW năm 2021 về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

08-CT/TW,Chỉ thị 08-CT 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Lãnh đạo đại hội đoàn các cấp,Lãnh đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên,Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 20/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

3

Chỉ thị 08/CT-BYT năm 2021 về đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế

08/CT-BYT,Chỉ thị 08 2021,Bộ Y tế,Cắt giảm đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh,Đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh,Đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

4

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

08/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 08 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro,Trích lập quản lý khoản dự phòng rủi ro,Xác định quản lý khoản dự phòng rủi ro,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/07/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

5

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2021,Tỉnh Trà Vinh,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID19,Phòng chống dịch bệnh COVID19 tỉnh Trà Vinh,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2021

6

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và tuân thủ quét mã QR Code để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đẩy mạnh cài đặt Bluezone tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Triển khai sử dụng ứng dụng Bluezone tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Tuân thủ quét mã QR Code để phòng chống dịch Vũng Tàu,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2021

7

Công điện 08/CĐ-BGTVT năm 2021 về áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải điện

08/CD-BGTVT,Công điện 08 2021,Bộ Giao thông vận tải,Áp dụng biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Covid 19,Phòng chống dịch Covid 19 trong ngành Giao thông,Biện pháp phòng chống dịch Covid 19 ngành Giao thông,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

8

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác lập, điều chỉnh các quy hoạch thành phố Cần Thơ

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2021,Thành phố Cần Thơ,Tăng cường công tác lập quy hoạch thành phố Cần Thơ,Công tác điều chỉnh quy hoạch thành phố Cần Thơ,Lập điều chỉnh các quy hoạch thành phố Cần Thơ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

9

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Đẩy mạnh công tác khuyến học tỉnh Lâm Đồng,Đẩy mạnh công tác khuyến tài tỉnh Lâm Đồng,Công tác xây dựng xã hội học tập tỉnh Lâm Đồng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

10

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2021 quy định về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Tây Ninh,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân Tây Ninh,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân Khóa X,Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

11

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2021 quy định về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Nam Định,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân Nam Định,Số lượng Ủy viên mỗi Ban của Hội đồng nhân dân khóa XIX,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

12

Chương trình 08/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Yên Bái ban hành

08/CTr-UBND,Tỉnh Yên Bái,Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU tỉnh Yên Bái,Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái,Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Yên Bái,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

13

Kết luận 08-KL/TW năm 2021 về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

08-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Tuổi bổ nhiệm cán bộ ứng cử,Tuổi giới thiệu cán bộ ứng cử,Tuổi bổ nhiệm giới thiệu cán bộ,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 08-KL/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 6

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2021

14

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do tỉnh Bình Dương ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2021,Tỉnh Bình Dương,Khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học Bình Dương,Thành lập Quỹ phát triển khoa học của doanh nghiệp,Quỹ phát triển khoa học của doanh nghiệp tỉnh Bình Dương,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

15

Chỉ thị 08/CT-CTUBND năm 2021 về tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái, điều kiện mới do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

08/CT-CTUBND,Chỉ thị 08 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo phòng chống Covid tỉnh Vĩnh Phúc,Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Vĩnh Phúc,Phòng chống Covid 19 trong điều kiện mới tỉnh Vĩnh Phúc,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

16

Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 tỉnh Hưng Yên

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2021,Tỉnh Hưng Yên,Tăng cường quản lý đê điều trong mùa mưa lũ Hưng Yên,Sẵn sàng hộ đê chống lũ bão Hưng Yên,Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa lũ Hưng Yên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

17

Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2021,Tỉnh Lai Châu,Tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp phổ thông Lai Châu,Chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Lai Châu,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

18

Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Lào Cai

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2021,Tỉnh Lào Cai,Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Lào Cai,Tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông Lào Cai 2021,Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

19

Nghị quyết 08/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

08/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2021,Tỉnh Lào Cai,Danh mục công trình dự án cần thu hồi đất tỉnh Lào Cai,Công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất Lào Cai,Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Lào Cai,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

20

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về biện pháp đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công việc tại các cấp trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành do tỉnh Kon Tum ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2021,Tỉnh Kon Tum,Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công việc Kon Tum,Công tác lập hồ sơ công việc tại các cấp tỉnh Kon Tum,Lập hồ sơ tại các cấp trên hệ thống quản lý văn bản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.160.86
server250