Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 178962 văn bản

61

Quyết định 08/2020/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 24/2014/-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện sinh khối tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

08/2020/QD-TTg,Quyết định 08 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi quyết định,Dự án điện sinh khối,Nhà máy điện sinh khối ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2020/QĐ

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

62

Quyết định 08/QĐ-UBQG2020 năm 2019 về Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 và Trưởng các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 do Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

08/QD-UBQG2020,Quyết định 08 2019,Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020,Ban Thư ký,Thành lập Ban thư ký,Ủy viên,Bộ máy hành chính ỦY BAN QUỐC GIA ASEAN 2020 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/QĐ-UBQG2020

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

63

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 07/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

64

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2021 về ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

08/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc,Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc 2021,Ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

65

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

08/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính Sở Xây dựng Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

66

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Hộ tịch, Hòa giải thương mại, Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

năm 2020, Quyết định số 2394/-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Phụ lục I kèm theo). Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Hòa giải thương mại, Hòa giải ở cơ sở, Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp đã công bố tại Quyết định số 4091/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

67

Quyết định 08/QĐ-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

08/QD-UBND,Quyết định 08 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 21

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

68

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 500/QĐ-UBND về kế hoạch phát triển và quản lý cụm công nghiệp giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

08/QD-UBND,Quyết định 08 2020,Tỉnh Gia Lai,Quản lý cụm công nghiệp Gia Lai 2010 2015,Kế hoạch phát triển và quản lý cụm công nghiệp,Bãi bỏ Quyết định 500/QĐ-UBND Gia Lai,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

69

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2020 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

08/QD-UBND,Quyết định 08 2020,Tỉnh Bến Tre,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

70

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Quy chế tuyển dụng công chức xã tỉnh Bắc Kạn,Quy chế tuyển dụng công chức phường tỉnh Bắc Kạn,Quy chế tuyển dụng công chức thị trấn tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

71

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Yên Bái,Phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái,Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái,Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Yên Bái,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

72

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2009/QĐ-UBND quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế do tỉnh Tuyên Quang ban hành

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Sửa đổi Quyết định 05/2009/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang,Sửa đổi chế độ khen thưởng với tập thể hoạt động văn học,Chế độ khen thưởng cá nhân hoạt động nghệ thuật Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

73

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sửa đổi Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu,Sửa đổi Quy chế tiếp nhận văn bản điện tử Bà Rịa Vũng Tàu,Quản lý và lưu trữ văn bản điện tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

74

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển 05 năm (2021-2025) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Trà Vinh,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển tỉnh Trà Vinh 2021,Mức thu tiền dùng khu vực biển khai thác tài nguyên biển,Mức thu tiền dùng khu vực biển sử dụng tài nguyên biển,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

75

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Phú Thọ,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc chuyên dùng Phú Thọ,Định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại tổ chức Phú Thọ,Sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại đơn vị Phú Thọ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

76

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ và thứ tự ưu tiên xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến 2025

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Nghệ An,Nguyên tắc xây dựng thiết chế văn hóa thể thao Nghệ An,Tiêu chí hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa thể thao Nghệ An,Xây dựng thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở Nghệ An,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

77

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Cao Bằng,Tiếp nhận văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản,Hệ thống quản lý văn bản tỉnh Cao Bằng 2021,Quản lý văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

78

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuế đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Sửa đổi Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất,Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất Hồ Chí Minh,Sửa đổi Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

79

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Định mức hỗ trợ hạng mục đầu tư vào nông nghiệp,Định mức hỗ trợ hạng mục đầu tư vào nông thôn,Hỗ trợ công trình đầu tư vào nông nghiệp Bắc Ninh,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

80

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc thuộc lĩnh vực y tế Lạng Sơn,Định mức sử dụng thiết bị y tế chuyên dùng Lạng Sơn,Tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc y tế Lạng Sơn,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69