Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2016/TT-BGDĐT, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 170160 văn bản

1

Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

08/2016/TT-BGDDT,Thông tư 08 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Cơ sở giáo dục,Giảm định mức giờ dạy giáo viên,Giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn ,Hệ thống giáo dục quốc dân,Cơ sở giáo dục quốc dân ,Thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

2

Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT và 03/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

08/2020/TT-BGDDT,Thông tư 08 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi,Trung học phổ thông,Xét công nhận tốt nghiệp ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2020/TT-BGDĐT

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

3

Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường học và trường chuyên biệt công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

08/2019/TT-BGDDT,Thông tư 08 2019,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chức danh nghề nghiệp,Mã số chức danh nghề nghiệp,Thiết bị trường học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2019/TT-BGDĐT

Ban hành: 02/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

4

Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT về quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

08/2018/TT-BGDDT,Thông tư 08 2018,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thi thăng hạng viên chức ,Thăng hạng chức danh nghề nghiệp ,Cơ sở giáo dục đại học công lập ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2018

5

Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

08/2017/TT-BGDDT,Thông tư 08 2017,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trình độ tiến sĩ,Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ,Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ,Quy chế đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2017

6

Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

08/2015/TT-BGDDT,Thông tư 08 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đào tạo liên thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08 /2015/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 21 tháng 4

Ban hành: 21/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

7

Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành

08/2016/TT-BVHTTDL,Thông tư 08 2016,Bộ Văn hóa thể thao và du lịch,Đăng ký quyền tác giả,Quyền Tác giả,Quyền tác giả quyền liên quan ,Mẫu giấy đăng ký quyền tác giả,Sở hữu trí tuệ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

8

Thông tư 08/2016/TT-BCT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

08/2016/TT-BCT,Thông tư 08 2016,Bộ Công thương,Văn bản quy phạm pháp luật,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Quy chế xây dựng,Quy chế xây dựng văn bản ,Xây dựng ban hành văn bản,Trình tự xây dựng ban hành văn bản ,Thủ tục xây dựng ban hành văn bản ,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

9

Thông tư 08/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

08/2016/TT-NHNN,Thông tư 08 2016,Ngân hàng Nhà nước,Quản lý tài sản,Sửa đổi Thông tư,Mua bán xử lý nợ xấu,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

10

Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

08/2016/TT-BNNPTNT,Thông tư 08 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giám sát an toàn thực phẩm ,Chương trình giám sát an toàn thực phẩm ,An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ,Nông lâm thủy sản,An toàn thực phẩm,Chợ đầu mối,Cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

11

Thông tư 08/2016/TT-BTNMT quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

08/2016/TT-BTNMT,Thông tư 08 2016,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Biến đổi khí hậu,Đánh giá tác động ,Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

12

Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

08/2016/TT-BLDTBXH,Thông tư 08 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tình hình tai nạn lao động ,Báo cáo tình hình tai nạn lao động,Hướng dẫn thu thập lưu trữ thông tin,Tai nạn lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2016

13

Thông tư 08/2016/TT-BGTVT bổ sung Định mức kinh tế-kỹ thuật vận hành, khai thác Đài thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) vào Thông tư 28/2013/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

08/2016/TT-BGTVT,Thông tư 08 2016,Bộ Giao thông vận tải,Định mức kinh tế kỹ thuật,Đài thông tin vệ tinh,Nhận dạng và truy theo tầm xa ,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 04/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

14

Thông tư 08/2016/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

08/2016/TT-BKHCN,Thông tư 08 2016,Bộ Khoa học và Công nghệ,Khoa học và công nghệ ,Quản lý chương trình phát triển thị trường ,Thị trường khoa học công nghệ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

15

Thông tư 08/2016/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

08/2016/TT-BTTTT,Thông tư 08 2016,Bộ Thông tin và Truyền thông,Dịch vụ viễn thông,Viễn thông công ích,Dịch vụ viễn thông công ích,Cung cấp viễn thông công ích,Cung ứng dịch vụ viễn thông công ích,Cung cấp dịch vụ viễn thông,Dịch vụ viễn thông trên mạng,Đầu tư,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ THÔNG TIN VÀ

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2016

16

Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

08/2016/TT-BXD,Thông tư 08 2016,Bộ Xây dựng,Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng,Tư vấn xây dựng ,Hướng dẫn hợp đồng tư vấn xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2016/TT

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

17

Thông tư 26/2016/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

26/2016/TT-BGDDT,Thông tư 26 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chỉ tiêu tuyển sinh ,chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng,Quy chế tuyển sinh đại học,Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh ,Chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

18

Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

27/2016/TT-BGDDT,Thông tư 27 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tài liệu chuyên môn nghiệp vụ,Thời hạn bảo quản tài liệu ,Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ,Bảo quản tài liệu lưu trữ ,Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

19

Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

28/2016/TT-BGDDT,Thông tư 28 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục mầm non,Chương trình giáo dục mầm non,Chế độ nuôi dưỡng,Cơ sở giáo dục mầm non,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

20

Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

25/2016/TT-BGDDT,Thông tư 25 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bãi bỏ văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật,Tuyển dụng giáo viên,Giáo dục mầm non,Giáo dục mầm non và phổ thông,Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117