Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 08/2016/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 6107 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11480:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phương pháp sắc ký lỏng sử dụng detector UV

TCVN11480:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11480:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11480:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG SỬ DỤNG DETECTOR UV Drinking water - Determination of pesticides residues - Liquid chromatographic method with ultravilolet

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11369:2016 về Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định dư lượng fluoroquinolone - Phương pháp sắc ký lỏng ghép 2 lần khối phổ (LC-MS/MS)

TCVN11369:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11369:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11369:2016 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG FLUOROQUINOLONE - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG GHÉP HAI LẦN KHỐI PHỔ (LC-MS/MS) Fish and fishery products - Determination of fluoroquinolone residues -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5318:2016 về Giàn di động trên biển - Hàn

TCVN5318:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5318:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5318:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - HÀN Mobile offshore units - Welding Lời nói đầu TCVN 5318 : 2016 Giàn di động trên biển - Hàn do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5317:2016 về Giàn di động trên biển - Vật liệu

TCVN5317:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5317:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5317:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - VẬT LIỆU Mobile offshore units - Materials Lời nói đầu TCVN 5317 : 2016 Giàn di động trên biển - Vật liệu do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn. Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5319:2016 về Giàn di động trên biển - Trang bị an toàn

TCVN5319:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5319:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5319:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - TRANG BỊ AN TOÀN Mobile offshore units - Safety equipment Lời nói đầu TCVN 5319: 2016 Giàn di động trên biển - trang bị an toàn do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5314:2016 về Giàn di động trên biển - Phòng phát hiện và chữa cháy

TCVN5314:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5314:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5314:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHÒNG, PHÁT HIỆN VÀ CHỮA CHÁY Mobile offshore units - Fire protection, detection and extinction Lời nói đầu TCVN 5314 : 2016 - Giàn di động trên biển - Phòng, phát hiện và chữa cháy do

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5315:2016 về Giàn di động trên biển - Hệ thống máy

TCVN5315:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5315:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5315:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - HỆ THỐNG MÁY Mobile offshore units - Machinery installations Lời nói đầu TCVN 5315 : 2016 - Giàn di động trên biển - Hệ thống máy do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5316:2016 về Giàn di động trên biển - Trang bị điện

TCVN5316:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5316:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5316:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - TRANG BỊ ĐIỆN Mobile offshore units - Electrical installations Lời nói đầu TCVN 5316 : 2016 Giàn di động trên biển - Trang bị điện do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11731:2016 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất cyromazine

TCVN11731:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11731:2016,***,Hóa chất,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11731:2046 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT CYROMAZINE Pesticides - Determination of cyromazine content Lời nói đầu TCVN 11731:2016 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11729:2016 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất mefenacet

TCVN11729:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11729:2016,***,Hóa chất,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11729:2016 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT MEFENACET Pesticides - Determination of mefenacet content Lời nói đầu TCVN 11729:2016 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2017

171

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11730:2016 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất imidacloprid

TCVN11730:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11730:2016,***,Hóa chất,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11730:2016 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT IMIDACLOPRID Pesticides - Determination of imidacloprid content Lời nói đầu TCVN 11730:2016 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

172

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11566:2016 về Bản đồ quy hoạch lâm nghiệp - Quy định trình bày và thể hiện nội dung

TCVN11566:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11566:2016,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11566:2016 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP - QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG Forestry planning map - Rules for the structure and content Lời nói đầu TCVN 11566:2016 do Viện Điều tra quy hoạch rừng biên soạn,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

173

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11565:2016 về Bản đồ hiện trạng rừng - Quy định về trình bày và thể hiện nội dung

TCVN11565:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11565:2016,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11565:2016 BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG - QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG Forest status map - Rules for structure and content Lời giới thiệu TCVN 11565:2016 do Viện Điều tra Quy hoạch rừng biên soạn, Bộ Nông

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11754:2016 về Thức ăn thủy sản - Trứng bào xác artemia - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN11754:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11754:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11754:2016 THỨC ĂN THỦY SẢN - TRỨNG BÀO XÁC ARTEMIA - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Aquaculture feeds - Brine shrimp (artemia) cysts - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 11754:2016 do

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

175

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11358:2016 (EN 12001:2012) về Máy vận chuyển, phun, bơm bê tông và vữa xây dựng - Yêu cầu an toàn

TCVN11358:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11358:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11358:2016 EN 12001:2012 MÁY VẬN CHUYỂN, PHUN, BƠM BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG - YÊU CẦU AN TOÀN Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar - Safety requirements Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này là

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

176

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11368:2016 về Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định dư lượng trifluralin - Phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS)

TCVN11368:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11368:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11368:2016 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN - XÁC ĐỊNH DỰ LƯỢNG TRIFLURALIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (GC-MS) Fish and fishery products - Determination of trifluralin residue - Gas chromatography mass

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11293:2016 về Thủy sản - Xác định dư lượng pyrethroid - Phương pháp sắc ký khí phổ khối lượng

TCVN11293:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11293:2016,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11293:2016 THỦY SẢN - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG PYRETHROID - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ PHỔ KHỐI LƯỢNG Fishery Products - Determination of pyrethroid - Gas chromatography mass spectrometric method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

178

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11515:2016 (ISO 18301:2014) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định khối lượng qui ước trên thể tích (khối lượng của một lít trong không khí) - Phương pháp sử dụng ống chữ U dao động

TCVN11515:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11515:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11515:2016 ISO 18301:2014 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG QUI ƯỚC TRÊN THỂ TÍCH (KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT LÍT TRONG KHÔNG KHÍ) - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ỐNG CHỮ U DAO ĐỘNG Animal and vegetable fats and oils -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

179

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11517:2016 về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định monoglycerid và diglycerid - Phương pháp sắc ký khí

TCVN11517:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11517:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11517:2016 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH MONOGLYCERID VÀ DIGLYCERID - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Animal and vegetable fats and oils - Determination of mono-and diglecerides - Gas chromatographic method Lời

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

180

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11514:2016 (ISO/TS 17383:2014) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định thành phần triacylglycerol - Phương pháp sắc ký khí mao quản

TCVN11514:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11514:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11514:2016 ISO/TS 17383:2014 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN TRIACYLGLYCEROL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ MAO QUẢN Determination of the triacylglycerol composition of fats and oils - Determination

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251