Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 08/2016/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 6107 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11304:2016 về Phát thải nguồn tĩnh - Phương pháp phân tích khí khối lượng mol phần tử khí khô

TCVN11304:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11304:2016,***,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11304:2016 PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHÍ KHỐI LƯỢNG MOL PHÂN TỬ KHÍ KHÔ Gas analysis for the determination of dry molecular weight Lời nói đầu TCVN 11304:2016 được xây dựng trên cơ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11586:2016 về Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa

TCVN11586:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11586:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11586:2016 XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA Ground granulated blast-furnace slag for concrete and mortar Lời nói đầu TCVN 11586:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC71 Bê tông, bê tông cốt

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3769:2016 về Cao su thiên nhiên SVR - Quy định kỹ thuật

TCVN3769:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3769:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3769:2016 CAO SU THIÊN NHIÊN SVR - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Rubber, raw natural SVR - Specifications Lời nói đầu TCVN 3769:2016 thay thế cho TCVN 3769:2004. TCVN 3769:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 2000:2014.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

84

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6830:2016 (ISO 9698:2010) về Chất lượng nước - Xác định nồng độ hoạt độ triti - Phương pháp đếm nhấp nháy lỏng

TCVN6830:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6830:2016,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6830:2016 ISO 9698:2010 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ HOẠT ĐỘ TRITI - PHƯƠNG PHÁP ĐẾM NHẤP NHÁY LỎNG Water quality - Determination of tritium activity concentration - Liquid scintillation counting method

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11524:2016 về Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

TCVN11524:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11524:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11524:2016 TẤM TƯỜNG RỖNG BÊ TÔNG ĐÚC SẴN THEO CÔNG NGHỆ ĐÙN ÉP Precast extrusion concrete hollow core wall panels Lời nói đầu TCVN 11524:2016 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2017

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2016 về Gạch bê tông

TCVN6477:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6477:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6477:2016 GẠCH BÊ TÔNG Concrete bricks Lời nói đầu TCVN 6477:2016 thay thế TCVN 6477:2011. TCVN 6477:2016 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4732:2016 về Đá ốp, lát tự nhiên

TCVN4732:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4732:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4732:2016 ĐÁ ỐP, LÁT TỰ NHIÊN Natural stone facing slabs Lời nói đầu TCVN 4732:2016 thay thế TCVN 4732:2007. TCVN 4732:2016 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11621:2016 (ISO 23714:2014) về Bột giấy - Xác định giá trị ngậm nước (WRV)

TCVN11621:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11621:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11621:2016 ISO 23714:2014 BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NGẬM NƯỚC (WRV) Pulps - Determination of water retention value (WRV) Lời nói đầu TCVN 11621:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 23714:2014. TCVN 11621:2016

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11622:2016 (ISO 29681:2009) về Giấy các tông và bột giấy - Xác định pH dịch chiết bằng nước muối

TCVN11622:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11622:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11622:2016 ISO 29681:2009 GIẤY, CÁC TÔNG VÀ BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH PH DỊCH CHIẾT BẰNG NƯỚC MUỐI Paper, board and pulps - Determination of pH of salted water extracts Lời nói đầu TCVN 11622:2016 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11618:2016 (ISO 11480:1997) về Bột giấy giấy và các tông - Xác định clo tổng số và clo liên kết hữu cơ

TCVN11618:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11618:2016,***,Công nghiệp  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11618:2016 ISO 11480:1997 BỘT GIẤY, GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH CLO TỔNG SỐ VÀ CLO LIÊN KẾT HỮU CƠ Pulp, paper and board - Determination of total chlorine and organically bound chlorine Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2231:2016 về Vôi canxi cho xây dựng

tổng hàm lượng (CaO+MgO) không nhỏ hơn 90 %, loại vôi sống dạng cục, tốc độ tôi vôi trung bình: CL90 - Q - L - M - TCVN 2231:2016. VÍ DỤ 2: Vôi calci cho xây dựng có tổng hàm lượng (CaO+MgO) không nhỏ hơn 60 %, loại vôi hydrat dạng bột: CL60 - HL - P - TCVN 2231:2016. 5  Yêu cầu kỹ thuật Yêu cầu kỹ thuật đối với vôi calci

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2019

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9632:2016 (CAC/GL 21-1997, Revised 2013) về Nguyên tắc thiết lập và áp dụng các tiêu chí vi sinh đối với thực phẩm

TCVN9632:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9632:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 9632:2016 CAC/GL 21-1997, REVISED 2013 NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP VÀ ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHÍ VI SINH ĐỐI VỚI THỰC PHẨM Principles and guidelines for the establishment and application of microbiological criteria related to

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11394:2016 (CAC/GL 30-1-1999) về Nguyên tắc và hướng dẫn đánh giá nguy cơ vi sinh đối với thực phẩm

TCVN11394:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11394:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11394:2016 CAC/GL 30-1999 WITH AMENDMENT 2014 NGUYÊN TẮC VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ VI SINH ĐỐI VỚI THỰC PHẨM Principles and guidelines for the conduct of microbiological risk assessment Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2017

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11511:2016 (CODEX STAN 320:2015) về Rau đông lạnh nhanh

TCVN11511:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11511:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11511:2016 RAU ĐÔNG LẠNH NHANH Quick frozen vegetables Lời nói đầu TCVN 11511:2016 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 320-2015; TCVN 11511:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11652:2016 về Công trình thủy lợi - Thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trên mái dốc

TCVN11652:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11652:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11652 : 2016 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MÁI DỐC Hydraulic Construction - Construction and Work Acceptance of Concrete Structures and steel reinforced concretes on a Slope

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11362:2016 về Công trình thủy lợi - Kênh bê tông đúc sẵn - Thi công nghiệm thu

TCVN11362:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11362:2016,***,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11362: 2016 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KÊNH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN - THI CÔNG, NGHIỆM THU Hydraulic structures - Technical requirements in construction and acceptance of prefabricate concrete canal Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11199:2016 về Công trình thủy lợi - Quy trình tưới lúa trên đất nhiễm mặn

TCVN11199:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11199:2016,***,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11199:2016 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH TƯỚI LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN Hydraulic structures - Rice irrigation process on soil salinity Lời nói đầu TCVN 11199:2016 thay thế cho Mục 3.9.9.3 của TCVN 841:2011

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11396:2016 về Vi sinh vật trong thực phẩm – Phát hiện Vibrio vulnificus – Phương pháp nhận biết axit béo của vi khuẩn bằng kỹ thuật sắc kí khí

TCVN11396:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11396:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11396:2016 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM - PHÁT HIỆN VIBRIO VULNIFICUS - PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT AXIT BÉO CỦA VI KHUẨN BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÍ KHÍ Microbiology of foods - Detection of vibrio vulnificus - Gas chromatographic

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11370:2016 về Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định dư lượng ethoxyquin - Phương pháp sắc ký lỏng ghép 2 lần khối phổ (LC-MS/MS)

TCVN11370:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11370:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11370:2016 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG ETHOXYQUIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG GHÉP HAI LẦN KHỐI PHỔ (LC-MS/MS) Fish and fishery products - Determination of ethoxyquin residues - Chromatography

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11644:2016 (ISO 11798:1999) về Thông tin và tư liệu - Tính bền lâu và độ bền của việc viết in và sao chụp trên giấy - Yêu cầu và phương pháp thử

TCVN11644:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11644:2016,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11644:2016 ISO 11798:1999 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - TÍNH BỀN LÂU VÀ ĐỘ BỀN CỦA VIỆC VIẾT, IN VÀ SAO CHỤP TRÊN GIẤY - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251