Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 181393 văn bản

101

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Quảng Trị,Chức năng của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị,Nhiệm vụ quyền hạn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị,Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

102

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Thành phố Đà Nẵng,Mức tỷ lệ tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm Đà Nẵng,Đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm Đà Nẵng,Đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

103

Quyêt định 08/2021/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất thành phố Đà Lạt,Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

104

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 38/2017/QĐ-UBND

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Lai Châu,Sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu,Cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai,Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai tỉnh Lai Châu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

105

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Quy chế quản lý cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Quản lý cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Quy chế quản lý cụm công nghiệp 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

106

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng,Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Quảng Ngãi,Bãi bỏ số lượng người hoạt động không chuyên trách,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

107

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hậu Giang ban hành

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Hậu Giang,Sửa đổi Quy chế xúc tiến thương mại Hậu Giang,Quy chế quản lý xúc tiến thương mại Hậu Giang,Chương trình xúc tiến thương mại Hậu Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

108

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Mức chi cho công tác phổ cập giáo dục Ninh Thuận,Mức chi cho công tác xóa mù chữ Ninh Thuận,Công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ Ninh Thuận,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

109

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Kon Tum,Tiêu chí bến xe khách thuộc vùng sâu tỉnh Kon Tum,Tiêu chí bến xe khách thuộc vùng xa tỉnh Kon Tum,Tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

110

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về áp dụng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2021 đối với thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Bình Định,Nguồn thu chi ngân sách nhà nước với Cát Tiến,Phân cấp nguồn thu chi ngân sách nhà nước,Thu chi ngân sách nhà nước với thị trấn Cát Tiến,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

111

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 của Quy định bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Quyết định 34/2020/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Quy định hỗ trợ đối với nhà ở tỉnh Sóc Trăng,Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

112

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bến Tre

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Bến Tre,Quản lý xe vận tải trung chuyển hành khách,Quản lý xe vận tải hành khách Bến Tre,Quản lý xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

113

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Tiêu chuẩn chức danh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu,Chức danh Chánh Thanh tra sở Bạc Liêu,Chức danh Chánh Thanh tra huyện thị xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

114

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Phú Yên,Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tỉnh Phú Yên,Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất tỉnh Phú Yên,Quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp tỉnh Phú Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

115

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỉ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Bình Thuận,Danh mục tài sản cố định đặc thù tỉnh Bình Thuận,Tỉ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình Bình Thuận,Thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình Bình Thuận,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

116

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Định mức kinh tế kỹ thuật giáo dục mầm non Hà Tĩnh,Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non,Dịch vụ giáo dục mầm non tỉnh Hà Tĩnh 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

117

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2018/QĐ-UBND và Điều 8, 17, khoản 2 Điều 14 Quy định kèm theo Quyết định 39/2018/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bãi bỏ Quyết định 13/2018/QĐ-UBND Huế,Bãi bỏ Điều 8 Quyết định 39/2018/QĐ-UBND Huế,Sửa đổi Quyết định 39/2018/QĐ-UBND Huế,Doanh nghiệp,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

118

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2018

08/QD-UBND,Quyết định 08,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản hết hiệu lực,Công bố hết hiệu lực,Hết hiệu lực thi hành ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2019

119

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở áp dụng trong hoạt động của cơ quan nhà nước và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Long An

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Long An,Thực hiện Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND Long An,Mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trong cơ quan,Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trong cơ quan Long An,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

120

Quyết định 08/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 do tỉnh Gia Lai ban hành

08/QD-UBND,Quyết định 08 2019,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 07 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188