Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 181375 văn bản

81

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển 05 năm (2021-2025) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Trà Vinh,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển tỉnh Trà Vinh 2021,Mức thu tiền dùng khu vực biển khai thác tài nguyên biển,Mức thu tiền dùng khu vực biển sử dụng tài nguyên biển,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

82

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Phú Thọ,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc chuyên dùng Phú Thọ,Định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại tổ chức Phú Thọ,Sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại đơn vị Phú Thọ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

83

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ và thứ tự ưu tiên xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến 2025

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Nghệ An,Nguyên tắc xây dựng thiết chế văn hóa thể thao Nghệ An,Tiêu chí hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa thể thao Nghệ An,Xây dựng thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở Nghệ An,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

84

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Cao Bằng,Tiếp nhận văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản,Hệ thống quản lý văn bản tỉnh Cao Bằng 2021,Quản lý văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

85

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuế đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Sửa đổi Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất,Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất Hồ Chí Minh,Sửa đổi Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

86

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Định mức hỗ trợ hạng mục đầu tư vào nông nghiệp,Định mức hỗ trợ hạng mục đầu tư vào nông thôn,Hỗ trợ công trình đầu tư vào nông nghiệp Bắc Ninh,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

87

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc thuộc lĩnh vực y tế Lạng Sơn,Định mức sử dụng thiết bị y tế chuyên dùng Lạng Sơn,Tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc y tế Lạng Sơn,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

88

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Hà Giang

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Hà Giang,Quản lý hoạt động xe ô tô trung chuyển Hà Giang,Quản lý hoạt động xe ô tô trung chuyển hành khách,Quản lý xe vận tải trung chuyển hành khách Hà Giang,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

89

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Hưng Yên,Tổ chức lại Ban Thi đua thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên,Tổ chức lại Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ,Tổ chức lại Ban Thi đua Khen thưởng Hưng Yên 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

90

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về bãi bỏ một phần nội dung tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Ninh Bình,Bãi bỏ một phần Quyết định 24/2020/QĐ-UBND Ninh Bình,Bãi bỏ một phần quy định giá dịch vụ thoát nước Ninh Bình,Bãi bỏ một phần quy định về xử lý nước thải Ninh Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

91

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Hòa Bình,Bãi bỏ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Hòa Bình,Bãi bỏ trình tự thực hiện xây dựng nhà ở thương mại,Dự án xây dựng nhà ở thương mại Hòa Bình,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

92

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Gia Lai,Tiêu chí chọn sách cơ sở giáo dục phổ thông Gia Lai,Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục Gia Lai,Tiêu chí lựa chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

93

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Điện Biên,Sửa đổi Quyết định 44/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên,Sửa đổi tiêu chuẩn xe trang bị cho cơ quan Điện Biên,Sửa đổi định mức xe chuyên dùng trang bị cho tổ chức,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

94

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản phải nộp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Tây Ninh,Tính phí bảo vệ môi trường Tây Ninh,Tỷ lệ quy đổi khoáng sản ,Tỷ lệ quy đổi khoáng sản để tính phí bảo vệ môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

95

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Thành phố Hải Phòng,Quản lý hoạt động của bãi đỗ xe Hải Phòng,Công bố hoạt động của bãi đỗ xe Hải Phòng 2021,Hoạt động của bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

96

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 94/2006/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Địa chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Bình Phước,Bãi bỏ Quyết định 94/2006/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước,Bãi bỏ Quy chế tổ chức Trung tâm Kỹ thuật Địa chính,Tổ chức hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

97

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác,Khoán kinh phí dùng xe phục vụ công tác chung Vĩnh Long,Kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác Vĩnh Long,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

98

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Cà Mau,Chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục Cà Mau,Tiêu chí chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông,Chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông Cà Mau,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

99

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng, điều động, đánh giá, kỷ luật, chế độ, chính sách và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Tiêu chuẩn người hoạt động không chuyên trách ở xã,Người hoạt động không chuyên trách Đồng Tháp 2021,Quản lý người hoạt động không chuyên trách ở phường,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

100

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Hải Dương,Sửa đổi quy định chức năng Sở Nông nghiệp Hải Dương,Sửa đổi quy định nhiệm vụ Sở Nông nghiệp Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106