Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 179139 văn bản

81

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về bãi bỏ một phần nội dung tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Ninh Bình,Bãi bỏ một phần Quyết định 24/2020/QĐ-UBND Ninh Bình,Bãi bỏ một phần quy định giá dịch vụ thoát nước Ninh Bình,Bãi bỏ một phần quy định về xử lý nước thải Ninh Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

82

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Gia Lai,Tiêu chí chọn sách cơ sở giáo dục phổ thông Gia Lai,Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục Gia Lai,Tiêu chí lựa chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

83

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Hòa Bình,Bãi bỏ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Hòa Bình,Bãi bỏ trình tự thực hiện xây dựng nhà ở thương mại,Dự án xây dựng nhà ở thương mại Hòa Bình,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

84

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Điện Biên,Sửa đổi Quyết định 44/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên,Sửa đổi tiêu chuẩn xe trang bị cho cơ quan Điện Biên,Sửa đổi định mức xe chuyên dùng trang bị cho tổ chức,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

85

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản phải nộp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Tây Ninh,Tính phí bảo vệ môi trường Tây Ninh,Tỷ lệ quy đổi khoáng sản ,Tỷ lệ quy đổi khoáng sản để tính phí bảo vệ môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

86

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Thành phố Hải Phòng,Quản lý hoạt động của bãi đỗ xe Hải Phòng,Công bố hoạt động của bãi đỗ xe Hải Phòng 2021,Hoạt động của bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

87

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác,Khoán kinh phí dùng xe phục vụ công tác chung Vĩnh Long,Kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác Vĩnh Long,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

88

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Cà Mau,Chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục Cà Mau,Tiêu chí chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông,Chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông Cà Mau,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

89

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 94/2006/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Địa chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Bình Phước,Bãi bỏ Quyết định 94/2006/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước,Bãi bỏ Quy chế tổ chức Trung tâm Kỹ thuật Địa chính,Tổ chức hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

90

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng, điều động, đánh giá, kỷ luật, chế độ, chính sách và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Tiêu chuẩn người hoạt động không chuyên trách ở xã,Người hoạt động không chuyên trách Đồng Tháp 2021,Quản lý người hoạt động không chuyên trách ở phường,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

91

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Hải Dương,Sửa đổi quy định chức năng Sở Nông nghiệp Hải Dương,Sửa đổi quy định nhiệm vụ Sở Nông nghiệp Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

92

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Quảng Trị,Chức năng của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị,Nhiệm vụ quyền hạn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị,Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

93

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Thành phố Đà Nẵng,Mức tỷ lệ tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm Đà Nẵng,Đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm Đà Nẵng,Đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

94

Quyêt định 08/2021/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất thành phố Đà Lạt,Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

95

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 38/2017/QĐ-UBND

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Lai Châu,Sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu,Cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai,Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai tỉnh Lai Châu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

96

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Quy chế quản lý cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Quản lý cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk,Quy chế quản lý cụm công nghiệp 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

97

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng,Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Quảng Ngãi,Bãi bỏ số lượng người hoạt động không chuyên trách,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

98

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Mức chi cho công tác phổ cập giáo dục Ninh Thuận,Mức chi cho công tác xóa mù chữ Ninh Thuận,Công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ Ninh Thuận,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

99

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hậu Giang ban hành

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Hậu Giang,Sửa đổi Quy chế xúc tiến thương mại Hậu Giang,Quy chế quản lý xúc tiến thương mại Hậu Giang,Chương trình xúc tiến thương mại Hậu Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

100

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Kon Tum,Tiêu chí bến xe khách thuộc vùng sâu tỉnh Kon Tum,Tiêu chí bến xe khách thuộc vùng xa tỉnh Kon Tum,Tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224