Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2013/NĐ-CP span "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 207 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 114/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 114/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH PHÊ CHUẨN SỐ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐƯỢC BẦU Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02 VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN

Ban hành: 16/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

2

Nghị định 48/2002/NĐ-CP sửa đổi danh mục thực vật, động hoang dã quý hiếm ban hành kèm Nghị định 18/HĐBT năm 1992 quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ

48/2002/ND-CP,Nghị định 48 2002,Chính phủ,Quản lý động thực vật hoang dã,Danh mục thực vật rừng quý hiếm,Bảo vệ động vật rừng quý hiếm,Động thực vật hoang dã,Chế độ quản lý,Sửa đổi,Bổ sung,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

3

Thông báo 263/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tiến độ dự án điện trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân do Văn phòng Chính phủ ban hành

2013 – 2020. Trong thời gian qua, các cấp chính quyền tỉnh Bình Thuận đã tích cực hỗ trợ trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, các Tập đoàn: Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, đã có nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và đầu tư các công trình hạ tầng và dự án điện trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; các Bộ,

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

4

Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP, ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP, ngày 30/1/2003 về sửa đổi, bổ sung một

Ban hành: 26/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

5

Thông tư 10/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 11/2006/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện Quyết định 245/2006/QĐ-TTg Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành

BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2011

6

Thông tư 155/2007/TT-BQP hướng dẫn chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

huấn, thi đấu được bồi thường một lần theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Cụ thể như sau: a) Bồi

Ban hành: 05/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2007

7

Lệnh công bố Pháp lệnh Đo lường 1999

08/L-CTN,Lệnh 08 1999,Chủ tịch nước,Pháp lệnh Đo lường,Lệnh công bố Pháp lệnh CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 08/L-CTN Hà Nội , Ngày 18 tháng 10 năm 1999

Ban hành: 18/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2008

8

Quyết định 112/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện ; Theo Quyết định số 42/2002/QĐ-BCN ngày 09 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về ban hành Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng

Ban hành: 09/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

9

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND về phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2012

10

Thông báo 87/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện<span Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Ban hành: 15/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

11

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

có yêu cầu hoặc <span quy định của pháp luật.< /p> Thẩm định giá Tổ chức thẩm định giá các loại tài sản của Nhà nước quy định tại Điều 15 - Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá theo quy định

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

12

Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh dự toán xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

tư xây dựng công trình thực hiện <span Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ. 2. Thời gian áp dụng: Khối lượng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 trở về sau. <span 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm điều chỉnh dự toán công trình xây dựng, tự tổ chức thẩm định và phê duyệt kết quả điều chỉnh <span quy định

Ban hành: 29/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

13

Quyết định 2996/QĐ-UB-NC năm 1997 sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm cân, kiểm tra xe chở quá tải, quá khổ kèm theo Quyết định 3325/QĐ-UB-NC năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

biết.” Nay khoản 5, Điều 3 này được sửa đổi lại như <span : “- Ra quyết định đình chỉ hành <span vi phạm đối với xe vi phạm và đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4, 5, 6, 7 Điều 22 Nghị định 49/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ thu hồi giấy phép có thời hạn hay không thời hạn.” <span 2. <span định này có hiệu lực

Ban hành: 17/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

14

Chỉ thị 08/2008/CT-BXD về thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

08/2008/CT-BXD,Chỉ thị 08 2008,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 08/2008/CT-BXD Hà Nội, ngày 17 tháng 11

Ban hành: 17/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

15

Thông báo hiệu lực của Hiệp định về các thủ tục và điều khoản chung, các thể chế cấp vốn cho dự án sử dụng Công cụ tài chính Doanh nghiệp Danida dành cho Việt Nam giữa Việt Nam - Đan Mạch

amount), buyer's organisation, budget, financial set up including guarantor, timetable etc. Project outline should cover the content required by the Vietnamese Government's Decree No. 38/2013/ND-CP dated 23 April 2013 on management and utilization of official development assistance (ODA) and concessional loans of donors. 2. MPI forwards the

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

16

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường,

Ban hành: 14/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2011

17

Quyết định 1837/QĐ-BKH thành lập Ban thư ký Chương trình giảm nghèo Việt Nam – Thụy Điển giai đoạn 2 (2009 - 2011) do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

----------------- Số: 1837/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THƯ KÝ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO VIỆT NAM – THỤY ĐIỂN GIAI ĐOẠN 2 (2009 - 2011) BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11

Ban hành: 30/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

18

Quyết định 1700/QĐ-BNN-PC năm 2008 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 128/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1700/QĐ-BNN-PC Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 128/2005/NĐ-CP NGÀY 11/10/2005 CỦA

Ban hành: 06/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2008

19

Quyết định 1985/2005/QĐ-BTP thực hiện Chỉ thị 29/2005/CT-TTg thực hiện nghị quyết Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 29/2005/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư

Ban hành: 03/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Thông tư 28/2013/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2013 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ-KỸ THUẬT VẬN HÀNH KHAI THÁC VÀ BẢO DƯỠNG ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI ĐỂ CUNG ỨNG DỊCH VỤ THÔNG TIN DUYÊN HẢI Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn

Ban hành: 01/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71