Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2012/TTLT-BTC-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 158458 văn bản

1

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

08/2012/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CÔNG CHỨNG Căn cứ Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2012

2

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP sửa đổi Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP,Thông tư liên tịch 08 2013,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thanh tra Chính phủ,Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Sửa đổi Thông tư liên tịch 19,Quản lý hành chính,Trách nhiệm bồi thường,Bồi thường của Nhà nước ,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH - THANH TRA CHÍNH PHỦ --------

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

3

Thông tư liên tịch 209/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

209/2012/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 209 2012,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Quyết toán kinh phí ,Quản lý sử dụng kinh phí,Tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước,Cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước,Kinh phí hoạt động trợ giúp pháp lý ,Kinh phí bảo đảm hoạt động,Kinh phí bảo đảm hoạt động ,Dịch vụ pháp lý,Tài chính nhà nước BỘ

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

4

Thông tư liên tịch 146/2012/TTLT-BTC-BTP quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ

146/2012/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 146 2012,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Quản lý sử dụng,Lập dự toán,Quyết toán kinh phí,Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ,Lĩnh vực nuôi con nuôi ,Cấp gia hạn sửa đổi giấy phép ,Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi,Tổ chức con nuôi nước ngoài,Tài chính nhà nước,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH - BỘ

Ban hành: 07/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

5

Thông tư liên tịch 136/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 136/2012/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Ban hành: 16/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2012

6

Thông tư liên tịch 71/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

71/2012/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 71 2012,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Kinh phí thực hiện,Lập dự toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH- BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2012

7

Thông tư liên tịch 47/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

47/2012/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 47 2012,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Quyết toán ngân sách Nhà nước,Lập quyết toán ngân sách Nhà nước,Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật ,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2012

8

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC Hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành

08/2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 08 2012,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ trợ cấp,Thanh niên xung phong,Hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

9

Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

08/2016/TTLT-BTP-BNV,Thông tư liên tịch 08 2016,Bộ Nội vụ,Bộ Tư pháp,Chức danh nghề nghiệp viên chức ,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Trợ giúp pháp lý,Mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2016

10

Thông tư liên tịch 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban

08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP,Thông tư liên tịch 08 2015,Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng,Các tội phạm về ma túy,Xác định hàm lượng chất ma túy ,Xác định trọng lượng ma túy,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN

Ban hành: 14/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2015

11

Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTN,Thông tư liên tịch 05 2012,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Tố tụng hình sự,Bị oan trong tố tụng hình sự,Bồi thường trong tố tụng hình sự ,Trách nhiệm hình

Ban hành: 02/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2012

12

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BTP-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát thẻ chấp hành viên trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính ban hành

08/2005/TTLT-BTP-BTC,Thông tư liên tịch 08 2005,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Chế độ quản lý,Cấp phát,Thẻ chấp hành viên,Phù hiệu chấp hành viên,Phù hiệu,Trang phục chấp hành viên,Trang phục,Cán bộ thi hành án dân sự,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP sửa đổi Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTC hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2015/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 08/2012/TTLT-BTC-BTP NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2012 HƯỚNG DẪN VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

14

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Tư

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN, VỤ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

15

Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính ban hành

07/2016/TTLT-BTP-BTC,Thông tư liên tịch 07 2016,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Ngân sách Nhà nước,Thi hành án ,Bảo đảm tài chính ,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

16

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

2016. 2. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

17

Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

158/2015/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 158 2015,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Bộ Tài chính,Chứng thực hợp đồng giao dịch,Bộ Tư pháp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2015

18

Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 12 2015,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Cơ quan thi hành án dân sự,Miễn giảm nghĩa vụ thi hành án ,Khoản thu nộp ngân sách nhà nước,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH -

Ban hành: 15/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

19

Thông tư liên tịch 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT bãi bỏ Thông tư 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công

17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PT,Thông tư liên tịch 17 2018,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tố tụng,Bồi thường trong tố tụng hình sự ,Công tác bồi thường ,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước BỘ TƯ

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

20

Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

191/2014/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 191 2014,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Chi phí cho luật sư,Thù lao Luật sư,Thù lao luật sư tham gia tố tụng,Dịch vụ pháp lý BỘ TÀI CHÍNH – BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38