Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 155007 văn bản

1

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC Hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

2

Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

24/2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 24 2012,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đội công tác xã hội tình nguyện,Thành lập giải thể,Tổ chức hoạt động,Chế độ chính sách,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 22/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

3

Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

29/2015/TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 29 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ phụ cấp thâm niên,Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo,Phụ cấp thâm niên cho nhà giáo ,Phụ cấp thâm niên giáo viên nghỉ dạy,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -

Ban hành: 20/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

4

Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 11 2014,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu,Người làm công tác cơ yếu thôi việc,Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành,Phụ cấp người làm công tác cơ yếu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG

Ban hành: 05/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

5

Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 10 2014,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ phụ cấp chống dịch ,Phụ cấp nhân viên y tế,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

6

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

02/2013/TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 02 2013,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

7

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 48/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 157/2005/NĐ-CP quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHOẢN 3 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2012/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2013

8

Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

68/2011/TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 68 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

9

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công An - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

15/2015/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 15 2015,Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng,Công tác giáo dục quốc phòng,Công tác giáo dục quốc phòng an ninh ,Giảng viên giáo dục quốc phòng,Giáo dục quốc phòng,Giáo dục quốc phòng - an

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

10

Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT quy định việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

37/2012/TTLT-BLDTBXH-BYT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 37 2012,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật ,Xác định mức độ khuyết tật ,Hội đồng xác định mức độ khuyết tật ,Mức độ khuyết tật ,Xác định khuyết tật ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

11

Thông tư liên tịch 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã

102/2012/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 102 2012,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ đối với quân nhân,Người làm công tác cơ yếu,Tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH --------

Ban hành: 19/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

12

Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo Nghị định 23/2012/NĐ-CP quy định chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục

14/2012/TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 14 2012,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân ,Tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc,Làm nhiệm vụ quốc tế ,Làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia,Nhiệm vụ ở Căm-pu-chi-a Lào ,Từ đủ 20 năm trở lên ,Công an đã phục viên,Công an xuất ngũ thôi việc ,Lao động -

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

13

Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC hướng dẫn chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

102/2010/TTLT-BQP-BLDTBXH-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 102 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ chính sách,Dân quân tự vệ,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 02/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2010

14

Thông tư liên tịch 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL hướng dẫn Quyết định 32/2011/QĐ-TTg về chế độ đối với huấn luyện, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

149/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH-BVHTTDL,Thông tư liên tịch 149 2012,Bộ Tài chính,Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịc,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn Quyết định 32/2011/QĐ-TTg ,Chế độ đối với huấn luyện viên,Tập trung tập huấn thi đấu ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

15

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV hướng dẫn Nghị định 59/2010/NĐ-CP sửa đổi về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định Nghị định 43/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân do Bộ Công an - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

03/2010/TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 03 2010,Bộ Công An,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chế độ chính sách,Sĩ quan,Hạ sĩ quan,Công an nhân dân,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN - BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ -------

Ban hành: 15/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2010

16

Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

08/2011/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 08 2011,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Cán bộ công chức viên chức,Phụ cấp khu vực người hưởng lương hưu,Lực lượng vũ trang,Kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,Chế độ phụ cấp,Chế độ phụ cấp thu hút,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2011

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

18

Thông tư liên tịch 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH NGÀY 30/7/2010 CỦA

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

19

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 03 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chế độ chính sách,Cán bộ công chức,Xã phường thị trấn,Người hoạt động không chuyên trách,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH- BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 27/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

20

Thông tư liên tịch 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

115/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 115 2012,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quản lý sử dụng kinh phí,Đề án trợ giúp xã hội ,Phục hồi chức năng cho người tâm thần,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0