Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2005/TTLT-BNV-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161612 văn bản

1

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2005/TTLT-BNV-BTC Hà Nội , ngày 05 tháng 1 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM, LÀM THÊM GIỜ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

2

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC Hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành

08/2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 08 2012,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ trợ cấp,Thanh niên xung phong,Hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

3

Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

08/2011/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 08 2011,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Cán bộ công chức viên chức,Phụ cấp khu vực người hưởng lương hưu,Lực lượng vũ trang,Kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,Chế độ phụ cấp,Chế độ phụ cấp thu hút,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2011

4

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BTM-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về thương mại địa phương do Bộ Thương mại - Bộ Nội vụ ban hành

08/2005/TTLT-BTM-BNV,Thông tư liên tịch 08 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Thương mại,Cơ quan chuyên môn,Cơ quan chuyên môn địa phương,Ủy ban nhân dân,Quản lý Nhà nước,Cơ quan quản lý thương mại địa phương,Quản lý thương mại địa phương,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 08/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

08/2016/TTLT-BTP-BNV,Thông tư liên tịch 08 2016,Bộ Nội vụ,Bộ Tư pháp,Chức danh nghề nghiệp viên chức ,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Trợ giúp pháp lý,Mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2016

6

Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

08/2016/TTLT-BYT-BNV,Thông tư liên tịch 08 2016,Bộ Nội vụ,Bộ Y tế,Chức danh nghề nghiệp,Tiêu chuẩn Chức danh,Mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Chức danh nghề nghiệp dân số ,Ngạch viên chức dân số ,Chức danh viên chức dân số ,Bổ nhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2016

7

Thông tư liên tịch 128/2005/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 211/2004/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục, chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

128/2005/TTLT-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 128 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn trang phục,Chế độ nghỉ,Nghĩa vụ lao động công ích hàng năm,Người làm công tác cơ yếu,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 02/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Thông tư liên tịch 115/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP, Quyết định 111-HĐBT do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

115/2005/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 115 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Điều chỉnh trợ cấp,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Ban hành: 02/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-TANDTC-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 171/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thẩm phán, thư ký tòa án và thẩm tra viên ngành tòa án do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2005/TTLT-TANDTC-BNV-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 171/2005/QĐ-TTg NGÀY 08/7/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ

Ban hành: 06/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Thông tư liên tịch 105/2005/TTLT-BNV-BTC thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

105/2005/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 105 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Cơ quan nhà nước,Cán bộ công chức,Cán bộ công nhân viên chức,Đơn vị sự nghiệp,Tổ chức chính trị,Tổ chức chính trị - xã hội,Mức lương tối thiểu chung,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG

Ban hành: 03/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Thông tư lên tịch 82/2005/TTLT-BNV-BTC sửa đổi Thông Tư Liên Tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính ban hành

82/2005/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 82 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chuyển xếp lương,Sửa đổi,Cán bộ công nhân viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành thủy lợi, giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin, y tế và quản lý thị trường mới do Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính ban hành

81/2005/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 81 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Ngành thủy lợi,Ngành giáo dục đào tạo,Ngành văn hóa thông tin,Ngành y tế,Ngành quản lý thị trường,Ngạch công chức viên chức mới,Chuyển xếp lương cũ sang lương mới,Phân loại công chức viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành

50/2005/TTLT/BTC-BNV,Thông tư liên tịch 50 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bổ nhiệm kế toán trưởng,Tiêu chuẩn kế toán trưởng,Tiêu chuẩn kế toán,Bãi miễn kế toán trưởng,Thay thế kế toán,Thay thế kế toán trưởng,Xếp phụ cấp kế toán trưởng,Xếp phụ cấp kế toán,Đơn vị kế toán,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI

Ban hành: 15/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

24/2005/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 24 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ tiền lương,Người làm công tác cơ yếu,Tổ chức cơ yếu,Hưởng lương ngân sách nhà nước,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

15

Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút do Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành

10/2005/TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 10 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ phụ cấp thu hút,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2011

16

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân tộc ban hành

11/2005/TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-UBDT,Thông tư liên tịch 11 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Uỷ ban Dân tộc,Phụ cấp khu vực,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

17

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2005/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chuyển xếp lương,Cán bộ công nhân viên chức,Cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

18

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BTP-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát thẻ chấp hành viên trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính ban hành

08/2005/TTLT-BTP-BTC,Thông tư liên tịch 08 2005,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Chế độ quản lý,Cấp phát,Thẻ chấp hành viên,Phù hiệu chấp hành viên,Phù hiệu,Trang phục chấp hành viên,Trang phục,Cán bộ thi hành án dân sự,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Thông tư liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

220/2015/TTLT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 220 2015,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Sở Tài chính,Cơ cấu Sở Tài chính,Quyền hạn Sở Tài chính,Chức năng nhiệm vụ,Tổ chức chức năng nhiệm vụ ,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Phòng Tài chính Kế hoạch,Thành lập Sở Tài chính ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

20

Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

29/2015/TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 29 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ phụ cấp thâm niên,Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo,Phụ cấp thâm niên cho nhà giáo ,Phụ cấp thâm niên giáo viên nghỉ dạy,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -

Ban hành: 20/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250