Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2001NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 212032 văn bản

1

Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

08/2001/ND-CP,Nghị định 08 2001,Chính phủ,Điều kiện an ninh trật tự,Ngành nghề kinh doanh có điều kiện,Kinh doanh có điều kiện,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/2001/NĐ-CP

Ban hành: 22/02/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Chỉ thị 16/2001/CT-UB triển khai thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do tỉnh Lào Cai ban hành

CHỈ THỊ V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2001/NĐ-CP NGÀY 22/02/2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Ngày 22/02/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh trật tự (ANTT) đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều

Ban hành: 26/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

3

Chỉ thị 24/2001/CT-UB thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do tỉnh Quảng Bình ban hành

CHỈ THỊ V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2001/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Ngày 22/2/2001 Chính phủ đã ban hành Nghị đinh số 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự (ANTT) đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngày 4/5/2001; Bộ Công an cũng đã có Thông tư số 02/2001/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số

Ban hành: 11/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

4

Chỉ thị 22/2001/CT-UB thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do tỉnh Cần Thơ ban hành

CHỈ THỊ V/V THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2001/NĐ-CP NGÀY 22/02/2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Sau hơn 8 năm thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 23/12/1992 của Chính phủ, Thông tư số 03/TT-BNV ngày 27/3/1993 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và Chỉ thị số 26/CT.UBT

Ban hành: 10/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

5

Chỉ thị 33/2001/CT-UB về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do tỉnh Nghệ An ban hành

CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 08/2001/NĐ - CP Ngày 22 tháng 2 năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP qui định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Bộ Công an có Thông tư số 02/2001/TT - BCA hướng dẫn thi hành Nghị định nói trên.

Ban hành: 19/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

6

Chỉ thị 12/2001/CT-UB triển khai thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP qui định về điều kiện an ninh trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2001/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUI ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN - Căn cứ Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ qui định về điều kiện an

Ban hành: 14/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2011

7

Chỉ thị 17/2001/CT-UB thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

08/2001/NĐ-CP NGÀY 22/02/2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN. Ngày 22/02/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ngày 04/5/2001, Bộ Công an có thông tư số 02/2001/TT-BCA hướng dẫn thực

Ban hành: 06/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

8

Thông tư 02/2001/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Công An ban hành

Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 02/2001/TT-BCA NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2001/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ

Ban hành: 04/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

9

Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

08/2021/ND-CP,Nghị định 08 2021,Chính phủ,Quản lý đường thủy nội địa,Khu Quản lý đường thủy nội địa ,Cảng bến thủy nội địa,Quản lý hoạt động đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

10

Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

08/2020/ND-CP,Nghị định 08 2020,Chính phủ,Thừa phát lại,Chế định Thừa phát lại,Thí điểm chế định Thừa phát lại,Tiêu chuẩn hành nghề thừa phát lại,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

11

Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

08/2019/ND-CP,Nghị định 08 2019,Chính phủ,Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài,Thành viên cơ quan lãnh sự,Chế độ bồi dưỡng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2019

12

Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

08/2018/ND-CP,Nghị định 08 2018,Chính phủ,Đầu tư kinh doanh,Điều kiện đầu tư kinh doanh ,Hoạt động đầu tư kinh doanh ,Đầu tư,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2018/NĐ-CP

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

13

Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí

08/2017/ND-CP,Nghị định 08 2017,Chính phủ,Lưu chiểu điện tử,Tác phẩm báo chí,Hoạt động báo chí,Báo điện tử Chính phủ ,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

14

Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

08/2016/ND-CP,Nghị định 08 2016,Chính phủ,Thành viên Ủy ban nhân dân,Miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân,Bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh ,Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân,Số lượng phó chủ tịch ủy ban,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2016

15

Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

08/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2015

16

Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ

08/2014/ND-CP,Nghị định 08 2014,Chính phủ,Quy định Luật KHCN,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2014

17

Nghị định 08/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Số: 08/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật hình sự ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2013

18

Nghị định 08/NĐ-CP năm 2009 điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre

08/ND-CP,Nghị định 08 2009,Chính phủ,Huyện Mỏ Cày,Huyện Chợ Lách,Thị xã Bến Tre,Huyện Mỏ Cày Bắc,Tỉnh Bến Tre,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 09/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2009

19

Nghị định 08/NĐ-CP về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Ngự để thành lập thị xã Hồng Ngự; thành lập phường thuộc thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

08/ND-CP,Nghị định 08 2008,Chính phủ,Huyện Hồng Ngự,Thị xã Hồng Ngự,Tỉnh Đồng Tháp,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 08/NĐ-CP

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2009

20

Nghị định 08/2012/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ

08/2012/ND-CP,Nghị định 08 2012,Chính phủ,Quy chế làm việc của Chính Phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 16/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.160.86
server250