Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2012/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 145588 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 07/2012/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên năm 2013 của huyện Củ Chi

07/2012/CT-UBND,Chỉ thị 07 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ,Lực lượng Công an nhân dân,Công dân phục vụ có thời hạn,Tuyển sinh quân sự,Kiểm tra sẵn sàng động viên,Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu,Lượng dự bị động viên năm 2013,Đăng ký quản lý huấn luyện kiểm tra ,Lực lượng dự bị động vi ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

2

Chỉ thị 07/2012/CT-UBND tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

07/2012/CT-UBND,Chỉ thị 07 2012,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2012/CT-UBND Tuyên Quang, ngày 07

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

3

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận Bình Tân

07/2012/QD-UBND,Quyết định 07 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Lực lượng Kiểm tra Liên ngành ,Hoạt động Lực lượng Kiểm tra Liên ngành ,Tổ chức Lực lượng Kiểm tra Liên ngành ,Kiểm tra hoạt động văn hóa,Kiểm tra hoạt động văn hóa thông tin ,Phòng chống tệ nạn xã hội,Lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

4

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

07/2012/QD-UBND,Quyết định 07 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố văn bản hết hiệu lực,Tổ chức đại hội,Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

5

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh

07/2012/QD-UBND,Quyết định 07 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Kiểm tra xử lý rà soát văn bản ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 24/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2012

6

Chỉ thị 07/2012/CT-UBND tăng cường quản lý, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách quận trong năm 2012 do Ủy ban nhân dân Quận 2 ban hành

07/2012/CT-UBND,Chỉ thị 07 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Cân đối thu chi ngân sách quận ,Trong năm 2012 ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2012/CT-UBND

Ban hành: 08/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

7

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, 2, 6 Điều 1 Quyết định 1746/2012/QĐ-UBND quy định mức đóng góp khoản chi phí đối với người nghiện ma túy tự cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Cao Bằng

07/2012/QD-UBND,Quyết định 07 2012,Tỉnh Cao Bằng,Mức đóng góp,Người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện,Trung tâm giáo dục lao động xã hội,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

8

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác đất sét, đất làm gạch, đất làm ngói, đất khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

07/2012/QD-UBND,Quyết định 07 2012,Tỉnh Hưng Yên,Mức thu phí bảo vệ môi trường,Khai thác đất sét,Đất làm gạch,Đất làm ngói,Đất khác ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

9

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý sử dụng tài sản có nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước tại doanh nghiệp do tỉnh Hòa Bình ban hành

07/2012/QD-UBND,Quyết định 07 2012,Tỉnh Hòa Bình,Quản lý sử dụng tài sản,Nguồn vốn đầu tư thuộc NSNN,Tài sản đầu tư thuộc ngân sách,Quy chế quản lý tài sản nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

10

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 7, kèm theo Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

07/2012/QD-UBND,Quyết định 07 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Phòng Quản lý đô thị,Quận 7,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2012

11

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

07/2012/QD-UBND,Quyết định 07 2012,Tỉnh Bạc Liêu,Hệ số điều chỉnh giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2012/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 03

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

12

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

07/2012/QD-UBND,Quyết định 07 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Huyện Cần Giờ,Văn bản hết hiệu lực thi hành,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2012

13

Chỉ thị 07/2012/CT-UBND tăng cường hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

07/2012/CT-UBND,Chỉ thị 07 2012,Tỉnh Hậu Giang,Khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn,Phát triển công nghiệp nông thôn ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2013

14

Chỉ thị 07/2012/CT-UBND đẩy mạnh công tác gia đình do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

07/2012/CT-UBND,Chỉ thị 07 2012,Tỉnh An Giang,Công tác gia đình năm 2012,Đẩy mạnh công tác gia đình ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2012/CT-UBND An

Ban hành: 04/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

15

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

07/2012/QD-UBND,Quyết định 07 2012,Tỉnh An Giang,Sở Giáo dục và Đào tạo,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức biên chế ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2012

16

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

07/2012/QD-UBND,Quyết định 07 2012,Tỉnh Thái Nguyên,Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm,Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

17

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2011/QĐ-UBND quy định tiêu chí xét duyệt công nhận học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

07/2012/QD-UBND,Quyết định 07 2012,Tỉnh Quảng Nam,Sửa đổi tiêu chí xét duyệt,Công nhận học sinh bán trú ,Tỉnh Quảng Nam,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

18

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại và nguyên tắc xác định giá nhà, xe và tài sản khác để làm cơ sở tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

07/2012/QD-UBND,Quyết định 07 2012,Tỉnh Lâm Đồng,Cơ sở tính lệ phí trước bạ ,Tỉ lệ % chất lượng còn lại,Chất lượng còn lại tài sản ,Nguyên tắc xác định giá nhà,Chất lượng còn lại xe ôtô xe máy ,Tỉnh Lâm Đồng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2012

19

Chỉ thị 07/2012/CT-UBND Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2011 - 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

07/2012/CT-UBND,Chỉ thị 07 2012,Tỉnh Bình Phước,Thi tốt nghiệp THPT,Quy chế thi tốt nghiệp,Quy chế thi tốt nghiệp THPT,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2013

20

Chỉ thị 07/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Bình Chánh

07/2012/CT-UBND,Chỉ thị 07 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý Nhà nước,Văn thư lưu trữ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2012/CT-UBND Bình Chánh, ngày 14

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209