Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2008/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27610 văn bản

1

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Nhà Bè, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

2

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 11 năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Quận 11, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

3

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Quận 6, ngày 17 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

4

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2009 do tỉnh Hà Nam ban hành

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2008,Tỉnh Hà Nam,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Phủ Lý, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

5

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 07/2008/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

6

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bình Định giai đoạn 2008-2010

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07,Tỉnh Bình Định,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Quy Nhơn, ngày 22 tháng 8 năm 2008

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

7

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội 5 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2008,Thành phố Hà Nội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2008

Ban hành: 02/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2008

8

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND về Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ VÀ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU

Ban hành: 29/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

9

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2008,Tỉnh Bình Phước,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Đồng Xoài,

Ban hành: 29/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

10

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND về chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất ở cho cán bộ công chức được điều động đến công tác tại tỉnh Đắk Nông

NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 07 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH TẠO QUỸ ĐẤT Ở VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU ĐẤT Ở CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2013

11

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp đối với Ban bảo vệ dân phố ở phường - thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07,Tỉnh Trà Vinh,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 24

Ban hành: 24/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

12

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Quận 10, ngày 22 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 22/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2008

13

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chuẩn nghèo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2009 - 2010

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2008,Tỉnh Khánh Hòa,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Nha Trang, ngày 22 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 22/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

14

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số: 07/2008/NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày 21 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 21/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2012

15

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020

07/2008/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Ban hành: 21/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

16

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Cần Giờ, ngày 17

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2008

17

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

18

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Quận 2, ngày 11 tháng 07 năm 2008

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2008

19

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND thông qua quy hoạch mạng lưới giáo dục giai đoạn 2008 – 2020 do tỉnh An Giang ban hành

07/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 07,Tỉnh An Giang,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Long Xuyên, ngày 11 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

20

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND về đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn từ 2008 - 2010 và định hướng 2020

Số: 07/2008/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 09 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN TỪ 2008 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191