Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 179051 văn bản

161

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Giao Ủy ban quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B,Giao Ủy ban quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C,Giao Ủy ban quyết định đầu tư dự án thuộc Hội đồng Bạc Liêu,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

162

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Long An,Đặt tên các tuyến đường huyện Mộc Hóa Long An,Đặt tên 36 tuyến đường trên địa bàn Long An,Đặt tên các tuyến đường Long An 2020,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

163

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương do tỉnh Đắk Lắk ban hành

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Quy định công tác thăm dò khai quật khảo cổ,Mức chi thăm dò khai quật khảo cổ Đắk Lắk,Công tác thăm dò khai quật khảo cổ Đắk Lắk,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

164

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Hậu Giang,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới quốc gia,Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia,Hậu Giang hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

165

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Bình Định,Bình Định hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới,Nội dung chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp,Mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

166

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, đối tượng, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Bến Tre,Mức thu nộp phí lệ phí lĩnh vực tài nguyên Bến Tre,Quản lý nộp phí lệ phí lĩnh vực môi trường Bến Tre,Thu nộp và sử dụng phí lĩnh vực môi trường Bến Tre,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

167

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU và chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do

nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND ngày 30/6/2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố, Báo cáo giải trình số 176/BC-UBND ngày 02/7/2020 của

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

168

Lệnh công bố Luật Đầu tư 2020

07/2020/L-CTN,Lệnh 07 2020,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật Đầu tư 2020,Lệnh 07/2020/L-CTN công bố Luật Đầu tư 2020,Đầu tư CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/L-CTN Hà Nội,

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

169

Thông tư 07/2020/TT-NHNN về quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/2020/TT-NHNN,Thông tư 07 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in đúc tiền,Đầu tư mua sắm hàng hóa để in đúc tiền,Hoạt động in đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

170

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Bình Thuận,Giá dịch vụ khám bệnh không có Bảo hiểm y tế,Chữa bệnh không có Bảo hiểm y tế Bình Thuận,Phạm vi thanh toán quỹ Bảo hiểm y tế Bình Thuận,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

171

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020-2021

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Mức học phí giáo dục thường xuyên Vĩnh Long,Giáo dục mầm non phổ thông công lập Vĩnh Long,Học phí 2020 2021 của cơ sở giáo dục Hà Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

172

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Thái Bình,Hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình,Chính sách ưu đãi Khu kinh tế Thái Bình,Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư Khu kinh tế,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

173

Thông tư 07/2020/TT-BNNPTNT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 07 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thẩm định cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen,Tiếp cận nguồn gen mục đích thương mại,Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép tiếp cận gen,Thương mại,Sở hữu trí tuệ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

174

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Nam Định

2017; Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

175

Thông tư 07/2020/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2020/TT-BTTTT,Thông tư 07 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Kiểm định thiết bị viễn thông,Kiểm định đài vô tuyến điện,Hoạt động kiểm định thiết bị viễn thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

176

Thông tư 07/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

07/2020/TT-BCT,Thông tư 07 2020,Bộ Công thương,Sửa đổi Thông tư,Quy tắc xuất xứ,Thành lập khu vực Thương mại tự do ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/TT-BCT Hà Nội,

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

177

Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGĐDT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi tại Thông 01/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

07/2020/TT-BGDDT,Thông tư 07 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trình độ trung cấp,Chỉ tiêu tuyển sinh ,Trình độ đại học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 07/2020

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

178

Thông tư 07/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu

07/2020/TT-BGTVT,Thông tư 07 2020,Bộ Giao thông vận tải,Nhân viên đường sắt,Giấy phép lái tàu,Nhiệm vụ quyền hạn,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

179

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 28 tháng 02 năm

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

180

Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

07/2020/TT-BTC,Thông tư 07 2020,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Quản lý tài sản,Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/TT-BTC Hà

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169