Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 178216 văn bản

141

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,Chính sách doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp nông thôn,Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp Quảng Ngãi,Doanh nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

142

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Sửa đổi Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND Vĩnh Phúc,Sửa đổi Nghị quyết hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp,Sửa đổi Nghị quyết đầu tư phát triển cụm công nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

143

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020-2021

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Trà Vinh,Mức thu học phí tỉnh Trà Vinh,Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non,Mức thu học phí đối với giáo dục phổ thông công lập,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

144

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh,Quy định hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại,Phát triển kinh tế trang trại Bắc Ninh 2020,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

145

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về thời gian hưởng, mức trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn bán cho các đối tượng khác tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Giá nước ngọt và sạch để tính chi phí nước ngọt và sạch trong tiền lương là 5.600 đồng/m3 (e): (Giá nước các đối tượng chính sách tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

146

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn kèm theo Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Sửa đổi Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND tỉnh Bắc Kạn,Phân cấp quản lý sử dụng tài sản công tỉnh Bắc Kạn,Sửa đổi Quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản công,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

147

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Quảng Nam,Xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy,Cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy Quảng Nam,Xử lý cơ sở không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

148

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Đắk Nông,Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người Đắk Nông,Kinh phí hỗ trợ nạn nhân nạn mua bán người,Công tác hướng dẫn Luật Phòng chống mua bán người,Đắk Nông hỗ trợ nạn nhân theo 09/2013/NĐ-CP,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG --------

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

149

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND bổ sung nội dung Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Xét Tờ trình số 2757/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

150

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020-2021

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Mức thu học phí của cơ sở giáo dục Huế,Học phí của cơ sở giáo dục mầm non Huế 2020 2021,Học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập Huế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

151

Quyết định 07/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính do tỉnh Điện Biên năm 2018

07/QD-UBND,Quyết định 07 2018,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 04 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2018

152

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh Phụ lục danh mục dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Bình Phước,Bình Phước điều chỉnh Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND,Điều chỉnh Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng,Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

153

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập Lạng Sơn,Quy định mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập,Học phí cơ sở giáo dục công lập Lạng Sơn 2020 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

154

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lào Cai

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Lào Cai,Hoạt động khuyến nông tỉnh Lào Cai,Nội dung chi cho hoạt động khuyến nông,Mức chi cho hoạt động khuyến nông,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

155

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do thành phố Cần Thơ ban hành

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Thành phố Cần Thơ,Hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Cần Thơ,Hỗ trợ liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp Cần Thơ,Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

156

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND sửa đổi Danh mục kèm theo Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND về danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017 và Danh mục kèm theo Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh An Giang,Sửa đổi danh mục dự án cần thu hồi đất An Giang,An Giang sửa đổi Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND,Dự án có sử dụng đất trồng lúa đất rừng An Giang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

157

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Phú Yên,Mức chi thực hiện khai quật khảo cổ,Mức chi thực hiện thăm dò khảo cổ,Mức chi khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

158

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Giao Ủy ban quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B,Giao Ủy ban quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C,Giao Ủy ban quyết định đầu tư dự án thuộc Hội đồng Bạc Liêu,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

159

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Long An,Đặt tên các tuyến đường huyện Mộc Hóa Long An,Đặt tên 36 tuyến đường trên địa bàn Long An,Đặt tên các tuyến đường Long An 2020,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

160

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương do tỉnh Đắk Lắk ban hành

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Quy định công tác thăm dò khai quật khảo cổ,Mức chi thăm dò khai quật khảo cổ Đắk Lắk,Công tác thăm dò khai quật khảo cổ Đắk Lắk,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157