Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 178216 văn bản

81

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Gia Lai,Phân cấp quản lý công trình thủy lợi tỉnh Gia Lai 2021,Phân cấp quản lý công trình thủy lợi Gia Lai,hân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi Gia Lai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

82

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị tại Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Ninh Bình,Sửa đổi Quyết định 09/2020/QĐ-UBND Ninh Bình,Sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng Ninh Bình,Sửa đổi tiêu chuẩn xe ô tô chuyên dùng Ninh Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

83

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Thành phố Hải Phòng,Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Hải Phòng,Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 2021,Bảo vệ bí mật nhà nước Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

84

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi chức năng của Văn phòng Ủy ban nhân dân,Sửa đổi Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Hải Dương,Sửa đổi cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

85

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Quảng Trị

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Quảng Trị,Cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Quảng Trị,Chức năng Sở Công Thương Quảng Trị,Nhiệm vụ quyền hạn Sở Công Thương Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

86

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Tây Ninh,Cơ cấu của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát,Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát Tây Ninh,Chức năng nhiệm vụ Ban quản lý Lò Gò Xa Mát,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

87

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Bồi thường cây trồng khi bị thu hồi đất Vĩnh Long,Bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất,Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tỉnh Vĩnh Long,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

88

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Thành phố Đà Nẵng,Sửa đổi Quyết định 09/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng,Sửa đổi Quy định Bảng giá các loại đất Đà Nẵng,Sửa đổi Bảng giá đất Đà Nẵng 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

89

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2016/QĐ-UBND quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Lai Châu,Bãi bỏ Quyết định 36/2016/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu,Bãi bỏ nội dung định giá đất cụ thể Lai Châu,Bãi bỏ nội dung điều chỉnh bảng giá đất Lai Châu,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

90

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Quảng Bình,Định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan,Định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tỉnh Quảng Bình,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

91

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc địa phương quản lý do tỉnh Lâm Đồng ban hành

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Định mức sử dụng xe ô tô trong lĩnh vực y tế Lâm Đồng,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô trong lĩnh vực y tế Lâm Đồng,Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô trong lĩnh vực y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

92

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Định

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Bình Định,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Bình Định,Mức chi công tác bầu cử đại biểu Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

93

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND

phúc ---------------- Số: 07/2021/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 3 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP, NÂNG CAO THU NHẬP CHO NÔNG DÂN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2021- 2025 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2020/NQ-HĐND CỦA

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

94

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi,Phí bình tuyển công nhận cây mẹ tỉnh Quảng Ngãi,Nộp và quản lý phí bình tuyển công nhận cây mẹ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

95

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Căn cứ Quyết định số………/2021/QĐ-UBND ngày ... tháng ....năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

96

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Hậu Giang,Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan,Định mức sử dụng xe ô tô tại cơ quan tỉnh Hậu Giang,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

97

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Hà Giang,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc tại các cơ sở giáo dục,Sử dụng máy móc tại các cơ sở giáo dục tỉnh Hà Giang,Định mức sử dụng máy móc tại các cơ sở giáo dục,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

98

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2021/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 15 tháng 3 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

99

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Phối hợp giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Đắk Lắk,Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Đắk Lắk 2021,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

100

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng,Cấp giấy phép xây dựng tỉnh Ninh Thuận,Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng Ninh Thuận,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157