Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 178765 văn bản

61

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Kon Tum

07/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Kon Tum,Công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Kon Tum,Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019,Công khai quyết toán ngân sách Kon Tum năm 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

62

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

07/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục hành chính Quản lý xây dựng,Công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

63

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã” tỉnh Tuyên Quang

07/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 09 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

64

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông

07/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 03 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

65

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được thay thế, danh mục 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

07/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bến Tre,Thủ tục hành chính về đường thủy nội địa,Thủ tục hành chính đường thủy nội địa tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

66

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông, thành phố Hà Nội

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Thành phố Hà Nội,Giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá Hà Nội,Giá vé trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông,Giá vé vận chuyển hành khách tuyến đường sắt đô thị Hà Nội,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

67

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Bình Dương,Chức năng của Ban Quản lý Khu công nghiệp Bình Dương,Nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu công nghiệp Bình Dương,Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu công nghiệp Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

68

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Sửa đổi Quyết định 15/2019/QĐ-UBND Tuyên Quang,Sửa đổi tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh thuộc Sở Khoa học,Bổ nhiệm chức danh thuộc Sở Khoa học Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

69

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Yên Bái,Bảo vệ di tích lịch sử văn hóa tỉnh Yên Bái,Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa tỉnh Yên Bái,Bảo vệ phát huy giá trị danh lam thắng cảnh tỉnh Yên Bái,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

70

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Bà Rịa,Quản lý khu du lịch cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

71

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Tiền Giang,Bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang,Bãi bỏ ủy quyền quyết định đầu tư công trình Tiền Giang,Phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình Tiền Giang,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

72

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn,Quy chế của Cổng Thông tin điện tử phổ biến pháp luật,Cổng Thông tin điện tử giáo dục pháp luật Bắc Kạn,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

73

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công tác quản lý cây xanh đô thị tỉnh Thanh Hóa,Quản lý cây xanh đô thị tỉnh Thanh Hóa,Công tác quản lý cây xanh tỉnh Thanh Hóa 2021,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

74

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Sơn La,Bổ sung Quyết định 43/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La,Bổ sung quy định Bảng giá đất tỉnh Sơn La 2021,Bảng giá đất tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

75

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về xác định, thẩm định phương án giá đất cụ thể và giá trị nhà, vật kiến trúc trên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Xác định thẩm định phương án giá đất cụ thể Hồ Chí Minh,Thẩm định phương án giá trị nhà vật kiến trúc Hồ Chí Minh,Xác định phương án giá trị nhà vật kiến trúc Hồ Chí Minh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

76

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Hưng Yên,Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử Hưng Yên,Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ,Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

77

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2018/QĐ-UBND Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Nghệ An,Sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An,Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền Nghệ An,Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất tỉnh Nghệ An,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

78

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Thái Bình,Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương Thái Bình,Hệ số điều chỉnh tiền lương trong giá sản phẩm Thái Bình,Hệ số điều chỉnh để xác định chi phí tiền lương,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

79

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND hướng dẫn một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Hướng dẫn Luật Đất đai tỉnh Lạng Sơn 2021,Hướng dẫn Nghị định 47/2014/NĐ-CP Lạng Sơn,Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

80

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Cao Bằng,Quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô,Giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô tỉnh Cao Bằng,Quy định giá cước vận tải hàng hóa tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224