Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 231853 văn bản

121

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2019 công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2018 do tỉnh Hòa Bình ban hành

07/QD-UBND,Quyết định 07 2019,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

122

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

07/QD-UBND,Quyết định 07 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

123

Quyết định 07/QĐ-UBND về giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La năm 2019

07/QD-UBND,Quyết định 07,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/QĐ-UBND Sơn La, ngày 03 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

124

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

07/QD-UBND,Quyết định 07 2019,Thành phố Cần Thơ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 03

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

125

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Công nhân tiên tiến tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh,Phong trào thi đua Công nhân tiên tiến tiêu biểu,Khen thưởng phong trào Công nhân tiên tiến tiêu biểu,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

126

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND và 25/2017/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Long An,Bãi bỏ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND tỉnh Long An,Bãi bỏ Quyết định 25/2017/QĐ-UBND tỉnh Long An,Nâng mức phụ cấp đối với cán bộ công chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

127

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh An Giang,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh An Giang,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất An Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

128

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Lào Cai,Quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai,Nhiệm vụ của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai,Chức năng của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

129

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Quản lý hoạt động thoát nước tỉnh Thái Nguyên,Quản lý hoạt động xử lý nước thải Thái Nguyên,Quản lý hoạt động thoát nước xử lý nước thải,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

130

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Đồng Nai,Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình,Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai,Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

131

Thông tư 07/2020/TT-BTP hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Tư pháp ban hành

07/2020/TT-BTP,Thông tư 07 2020,Bộ Tư pháp,Quyền hạn Sở Tư pháp thuộc Ủy ban cấp tỉnh,Chức năng Sở Tư pháp thuộc Ủy ban cấp tỉnh,Nhiệm vụ Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban cấp huyện,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

132

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ và mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ,Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ Tuyên Quang,Mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non Tuyên Quang,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

133

Thông tư 07/2020/TT-BKHCN hướng dẫn về việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

07/2020/TT-BKHCN,Thông tư 07 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa,Ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo,Doanh nghiệp BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

134

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Thái Nguyên,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

135

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47/2015/NQ-HĐND8 về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Bình Dương,Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47/2015/NQ-HĐND8,Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều Bình Dương 2016 2020,Chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

136

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách,Định mức phân bổ dự toán chi Vũng Tàu 2021,Dự toán chi ngân sách địa phương Vũng Tàu,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

137

Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL quy định về nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

07/2020/TT-BVHTTDL,Thông tư 07 2020,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Tập huấn người lái phương tiện vui chơi dưới nước,Hướng dẫn an toàn người lái phương tiện dưới nước,An toàn người tham gia vui chơi dưới nước,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

138

Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

07/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 07 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Định mức kinh tế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp,Định mức kỹ thuật đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp,Thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo giáo dục,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

139

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Cà Mau,Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt,Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt tỉnh Cà Mau,Phí môi trường đối với nước thải sinh hoạt tỉnh Cà Mau,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

140

Thông tư 07/2020/TT-BKHĐT quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

07/2020/TT-BKHDT,Thông tư 07 2020,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bảo vệ bí mật nhà nước lĩnh vực kế hoạch,Bảo vệ bí mật nhà nước lĩnh vực đầu tư,Bảo vệ bí mật nhà nước lĩnh vực thống kê,Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177