Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 231844 văn bản

81

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Sơn La,Bổ sung Quyết định 43/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La,Bổ sung quy định Bảng giá đất tỉnh Sơn La 2021,Bảng giá đất tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

82

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về xác định, thẩm định phương án giá đất cụ thể và giá trị nhà, vật kiến trúc trên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Xác định thẩm định phương án giá đất cụ thể Hồ Chí Minh,Thẩm định phương án giá trị nhà vật kiến trúc Hồ Chí Minh,Xác định phương án giá trị nhà vật kiến trúc Hồ Chí Minh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

83

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Hưng Yên,Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử Hưng Yên,Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ,Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

84

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2018/QĐ-UBND Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Nghệ An,Sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An,Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền Nghệ An,Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất tỉnh Nghệ An,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

85

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Thái Bình,Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương Thái Bình,Hệ số điều chỉnh tiền lương trong giá sản phẩm Thái Bình,Hệ số điều chỉnh để xác định chi phí tiền lương,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

86

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND hướng dẫn một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Hướng dẫn Luật Đất đai tỉnh Lạng Sơn 2021,Hướng dẫn Nghị định 47/2014/NĐ-CP Lạng Sơn,Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

87

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Cao Bằng,Quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô,Giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô tỉnh Cao Bằng,Quy định giá cước vận tải hàng hóa tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

88

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Hòa Bình,Quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp tỉnh Hòa Bình,Quản lý an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp,Quản lý thực phẩm nông lâm thủy sản Hòa Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

89

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Hà Nam,Quy chế kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung Hà Nam,Quy chế khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam,Quy chế sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

90

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Điện Biên,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV,Phục vụ công tác bầu cử đại biểu Điện Biên 2021,Kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

91

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị tại Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Ninh Bình,Sửa đổi Quyết định 09/2020/QĐ-UBND Ninh Bình,Sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng Ninh Bình,Sửa đổi tiêu chuẩn xe ô tô chuyên dùng Ninh Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

92

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Gia Lai,Phân cấp quản lý công trình thủy lợi tỉnh Gia Lai 2021,Phân cấp quản lý công trình thủy lợi Gia Lai,hân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi Gia Lai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

93

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Thành phố Hải Phòng,Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Hải Phòng,Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 2021,Bảo vệ bí mật nhà nước Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

94

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi chức năng của Văn phòng Ủy ban nhân dân,Sửa đổi Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Hải Dương,Sửa đổi cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

95

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Quảng Trị

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Quảng Trị,Cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Quảng Trị,Chức năng Sở Công Thương Quảng Trị,Nhiệm vụ quyền hạn Sở Công Thương Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

96

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Bồi thường cây trồng khi bị thu hồi đất Vĩnh Long,Bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất,Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tỉnh Vĩnh Long,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

97

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Tây Ninh,Cơ cấu của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát,Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát Tây Ninh,Chức năng nhiệm vụ Ban quản lý Lò Gò Xa Mát,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

98

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Thành phố Đà Nẵng,Sửa đổi Quyết định 09/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng,Sửa đổi Quy định Bảng giá các loại đất Đà Nẵng,Sửa đổi Bảng giá đất Đà Nẵng 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

99

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2016/QĐ-UBND quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Lai Châu,Bãi bỏ Quyết định 36/2016/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu,Bãi bỏ nội dung định giá đất cụ thể Lai Châu,Bãi bỏ nội dung điều chỉnh bảng giá đất Lai Châu,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

100

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Quảng Bình,Định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan,Định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tỉnh Quảng Bình,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177