Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 232202 văn bản

21

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2020

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

22

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về thay thế Phụ lục kèm theo Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Sơn La, ngày 31 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY THẾ PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2019/QĐ-UBND NGÀY 01/7/2019 CỦA UBND TỈNH SƠN LA VỀ PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN (BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT), THIẾT KẾ CƠ SỞ, THIẾT

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

23

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội

07/2020/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ BỐ TRÍ KINH PHÍ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CƠ SỞ VẬT CHẤT SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

24

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị Quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thi hành án dân sự do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

25

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

26

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về ngành đào tạo phù hợp các chức danh công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

27

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 26 tháng

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

28

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

29

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

30

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về bố trí số lượng cán bộ, công chức ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 18 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

31

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Tái định cư,Thu hồi đất,Bồi thường,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

32

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Đồng Nai,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

33

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 16 tháng 3 năm

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

34

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

35

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 13 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

36

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy chế vận hành thí điểm hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Ninh

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

37

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Quảng Trị,Bất động sản,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 12 tháng 3 năm

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

38

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản I, Điều 1 Quyết định 44/2012/QĐ-UBND quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 09 tháng 3

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

39

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Bến Tre,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 06 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

40

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 06 tháng 3

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201