Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2010/TT-BQP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 182589 văn bản

1

Thông tư 07/2010/TT-BQP Quy định xếp loại, nhóm đối với quân nhân chuyên nghiệp và xếp nhóm đối với công nhân viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2010/TT-BQP Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH XẾP LOẠI, NHÓM ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ XẾP NHÓM ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG Căn cứ

Ban hành: 27/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

2

Thông tư 07/2016/TT-BQP quy định phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

07/2016/TT-BQP,Thông tư 07 2016,Bộ Quốc phòng,Cấp bậc quân hàm cao nhất,Cấp bậc quân hàm sĩ quan,Phong cấp bậc quân hàm,Phong quân hàm sỹ quan,Quy định cấp bậc quân hàm,Xét thăng quân hàm,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2016

3

Thông tư 07/2012/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ do Bộ Quốc phòng ban hành

07/2012/TT-BQP,Thông tư 07 2012,Bộ Quốc phòng,Gọi công dân nhập ngũ lẻ,Tuyển chọn công dân nhập ngũ lẻ,Quyền dân sự BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2012/TT-BQP Hà Nội, ngày

Ban hành: 03/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2012

4

Thông tư 249/2010/TT-BQP hướng dẫn quy trình lập, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề theo Quyết định 121/2009/QĐ-TTg do Bộ Quốc phòng ban hành

249/2010/TT-BQP,Thông tư 249 2010,Bộ Quốc phòng,Kinh phí hỗ trợ,Bộ đội xuất ngũ học nghề,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 249/2010/TT-BQP Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2011

5

Thông tư 207/2010/TT-BQP Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng thuộc biên chế làm công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ trong quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

207/2010/TT-BQP,Thông tư 207 2010,Bộ Quốc phòng,Chế độ phụ cấp,Phụ cấp trách nhiệm,Phụ cấp trách nhiệm công việc,Chế độ phụ cấp trách nhiệm,Công nhân viên quốc phòng,Phụ cấp công nhân viên quốc phòng ,Công tác văn thư bảo mật lưu trữ ,Phụ cấp quân nhân,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG --------

Ban hành: 20/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2015

6

Thông tư 245/2010/TT-BQP về định mức chi phí đào tạo nghề theo 03 cấp trình độ bộ đội xuất ngũ học nghề theo Quyết định 121/2009/QĐ-TTg do Bộ Quốc phòng ban hành

245/2010/TT-BQP,Thông tư 245 2010,Bộ Quốc phòng,Định mức chi,Chi phí đào tạo nghề ,Bộ đội xuất ngũ học nghề,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 20/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

7

Thông tư 167/2010/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

167/2010/TT-BQP,Thông tư 167 2010,Bộ Quốc phòng,Tuyển chọn,Gọi công dân nhập ngũ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 167/2010/TT-BQP Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm

Ban hành: 19/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2010

8

Thông tư 148/2010/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ thôi việc đối với công chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

148/2010/TT-BQP,Thông tư 148 2010,Bộ Quốc phòng,Chế độ thôi việc đối với công chức,chế độ thôi việc công chức quân đội,Chế độ thôi việc,Giải quyết chế độ thôi việc ,Chế độ thôi việc đối với cán bộ công chức ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

9

Thông tư 145/2010/TT-BQP hướng dẫn biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển do Bộ Quốc phòng ban hành

Ghi hành vi vi phạm. Mẫu số 07 SỔ THEO DÕI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2010/TT-BQP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 1 SỔ THEO DÕI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ HÀNH CHÍNH

Ban hành: 29/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

10

Thông tư 140/2010/TT-BQP Quy định chế độ phụ cấp ngày đi biển trong quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

140/2010/TT-BQP,Thông tư 140 2010,Bộ Quốc phòng,Chế độ phụ cấp,Chế độ phụ cấp quân đội ,Chế độ phụ cấp ngày đi biển,Phụ cấp ngày đi biển trong quân đội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

11

Thông tư 135/2010/TT-BQP hướng dẫn chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan, đơn vị quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

135/2010/TT-BQP,Thông tư 135 2010,Bộ Quốc phòng,Chế độ chi tổ chức hội nghị ,Chế độ công tác phí,Hướng dẫn chế độ tài chính ,Mức chi công tác phí ,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

12

Thông tư 107/2010/TT-BQP về Quy chế đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

107/2010/TT-BQP,Thông tư 107 2010,Bộ Quốc phòng,Quy chế đào tạo,Cán bộ quân sự,Ban Chỉ huy quân sự,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 107/2010/TT-BQP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

13

Thông tư 101/2010/TT-BQP về Bộ chương trình chi tiết đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

101/2010/TT-BQP,Thông tư 101 2010,Bộ Quốc phòng,Đào tạo cán bộ quân sự,Giáo trình đào tạo cán bộ quân sự,Đại học ngành quân sự cơ sở ,Ngành Quân sự cơ sở,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

14

Thông tư 96/2010/TT-BQP quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

96/2010/TT-BQP,Thông tư 96 2010,Bộ Quốc phòng,Tuyên truyền phổ biến luật,Dân quân tự vệ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 96/2010/TT-BQP Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2010

15

Thông tư 97/2010/TT-BQP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

97/2010/TT-BQP,Thông tư 97 2010,Bộ Quốc phòng,Công tác thi đua khen thưởng,Lực lượng dân quân tự vệ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 97/2010/TT-BQP

Ban hành: 19/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2010

16

Thông tư 92/2010/TT-BQP qui định về tổ chức, quản lý, điều hành thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020" do Bộ Quốc phòng ban hành

92/2010/TT-BQP,Thông tư 92 2010,Bộ Quốc phòng,Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện,Khu kinh tế quốc phòng,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 92/2010/TT-BQP Hà Nội, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

17

Thông tư 91/2010/TT-BQP quy định việc chuyển chế độ phục vụ từ công chức, viên chức, công nhân quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

91/2010/TT-BQP,Thông tư 91 2010,Bộ Quốc phòng,Quân nhân chuyên nghiệp,Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp,Quân hàm quân nhân chuyên nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

18

Thông tư 89/2010/TT-BQP quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ và tổ chức dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

89/2010/TT-BQP,Thông tư 89 2010,Bộ Quốc phòng,Hình thức kỷ luật,Thẩm quyền xử lý kỷ luật ,Tổ chức dân quân tự vệ ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 89/2010/TT-BQP

Ban hành: 02/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2010

19

Thông tư 85/2010/TT-BQP hướng dẫn Luật dân quân tự vệ và Nghị định 58/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

85/2010/TT-BQP,Thông tư 85 2010,Bộ Quốc phòng,Hướng dẫn,Luật dân quân tự vệ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 85/2010/TT-BQP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2010

Ban hành: 01/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2010

20

Thông tư 84/2010/TT-BQP quy định cách mang, mặc, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ nòng cốt do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

84/2010/TT-BQP,Thông tư 84 2010,Bộ Quốc phòng,Trang phục dân quân tự vệ nòng cốt,Dân quân tự vệ nòng cốt,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 84/2010/TT-BQP

Ban hành: 01/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97