Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 194385 văn bản

1

Thông tư 07/2008/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú do Bộ Tài chính ban hành

07/2008/TT-BTC,Thông tư 07 2008,Bộ Tài chính,Lệ phí đăng ký cư trú,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 07/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 15/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

2

Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Tài chính ban hành

07/2021/TT-BTC,Thông tư 07 2021,Bộ Tài chính,Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu,Chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

3

Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

07/2020/TT-BTC,Thông tư 07 2020,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Quản lý tài sản,Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/TT-BTC

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

4

Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

07/2019/TT-BTC,Thông tư 07 2019,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Vướng mắc thủ tục hải quan ,Chế độ ưu tiên ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2019/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

5

Thông tư 07/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

07/2018/TT-BTC,Thông tư 07 2018,Bộ Tài chính,Xã hội học tập,Sử dụng kinh phí,Xây dựng xã hội học tập,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2018/TT-BTC

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2018

6

Thông tư 07/2017/TT-BTC hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng

07/2017/TT-BTC,Thông tư 07 2017,Bộ Tài chính,Chế độ hỗ trợ kinh phí ,Chống buôn lậu gian lận thương mại,Xử lý tài sản tịch thu,Gian lận thương mại,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

7

Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

07/2016/TT-BTC,Thông tư 07 2016,Bộ Tài chính,Công ty chứng khoán,Hoạt động công ty chứng khoán,Hướng dẫn thành lập công ty chứng khoán ,Quản lý công ty chứng khoán ,Thành lập Công ty chứng khoán,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2016

8

Thông tư 07/2015/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

07/2015/TT-BTC,Thông tư 07 2015,Bộ Tài chính,Xăng dầu,Xử lý thuế xăng dầu,Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu,Thuế suất thuế nhập khẩu,Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2015

9

Thông tư 07/2014/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo Nghị định 192/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

07/2014/TT-BTC,Thông tư 07 2014,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Nghị định 192,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử lý tài sản Nhà nước,Tài sản nhà nước,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2014

10

Thông tư 07/2013/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

07/2013/TT-BTC,Thông tư 07 2013,Bộ Tài chính,Bãi bỏ văn bản,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản của Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2013/TT-BTC

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

11

Thông tư 07/2011/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

07/2011/TT-BTC,Thông tư 07 2011,Bộ Tài chính,Hướng dẫn ,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2011/TT-BTC

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2011

12

Thông tư 07/2008/TT-BTTTT hướng dẫn hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2008/TT-BTTTT,Thông tư 07 2008,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cung cấp thông tin,Trang thông tin điện tử cá nhân,Hướng dẫn,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 18/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

13

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ Tài chính ban hành

07/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 07 2020,Bộ Tài chính,Phí thi hành án dân sự,Mức thu,Chế độ thu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/VBHN-BTC

Ban hành: 05/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

14

Quyết định 07/2008/QĐ-BTC ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

07/2008/QD-BTC,Quyết định 07 2008,Bộ Tài chính,Điều lệ mẫu,Quỹ Đầu tư phát triển,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 07/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm

Ban hành: 29/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2008

15

Thông tư 07/2008/TT-BTP hướng dẫn chính sách trợ giúp pháp lý trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Tư pháp ban hành

07/2008/TT-BTP,Thông tư 07 2008,Bộ Tư pháp,Trợ giúp pháp lý,Chương trình phát triển kinh tế xã hội,Xã đặc biệt khó khăn,Vùng đồng bào dân tộc,Miền núi,Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo,Giai đoạn 2006 2010,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

16

Thông tư 07/2008/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về thi nâng ngạch công chức do Bộ Nội vụ ban hành

07/2008/TT-BNV,Thông tư 07 2008,Bộ Nội vụ,Thi nâng ngạch công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 07/2008/TT-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 04/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2008

17

Thông tư 07/2008/TT-BYT hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

07/2008/TT-BYT,Thông tư 07 2008,Bộ Y tế,Công tác đào tạo liên tục,Cán Bộ Y tế,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 07/2008/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

Ban hành: 28/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2008

18

Thông tư 07/2008/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

07/2008/TT-BXD,Thông tư 07 2008,Bộ Xây dựng,Lập quy hoạch xây dựng,Quản lý quy hoạch xây dựng,Phê duyệt quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 07/2008/TT

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2008

19

Thông tư 07/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Tài chính ban hành

07/2010/TT-BTC,Thông tư 07 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Hướng dẫn,Chế độ tài chính,Thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 07/2010/TT-BTC

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2010

20

Thông tư 07/2008/TT-BNN sửa đổi Thông tư 76/2007/TT-BNN hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

07/2008/TT-BNN,Thông tư 07 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chuyển rừng lâm nghiệp sang trồng cao su,Chuyển đất lâm nghiệp sang trồng cao su,Tây Nguyên,Sửa đổi,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171