Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/1997-QHX "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 85097 văn bản

1

Nghị quyết số 27/1999/NQ/QHX về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ của ông Ngô Xuân Lộc do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/1999/NQ/QHX Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỦA ÔNG NGÔ XUÂN LỘC QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG

Ban hành: 11/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

2

Quyết định 07/1997/QĐ-853 về Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo chống buôn lậu và giám sát thương mại do Ban chỉ đạo 853 TƯ ban hành

BAN CHỈ ĐẠO 853TW ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/1997/QĐ-853 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Ban hành: 30/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

3

Luật các Tổ chức tín dụng 1997

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/1997/QH10 Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1997 LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ 07/1997/QHX Để bảo đảm hoạt động của các tổ

Ban hành: 12/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

4

Chỉ thị 07/1997/CT-BCN về việc xét duyệt, thẩm định đề án, báo cáo nghiên cứu điều tra địa chất và khoáng sản do Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 07/1997/CT-BCN Hà Nôi, ngày 28 tháng 11 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐIỀU

Ban hành: 28/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2009

5

Thông tư 07/1997/TT-LĐTBXH về chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện YALY do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/1997/TT-LĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ

Ban hành: 10/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

6

Thông tư 07/1997/-TC-TCDN hướng dẫn công tác lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1996 của doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/1997/-TC-TCDN Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 07/1997/-TC-TCDN NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM

Ban hành: 27/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

7

Quyết định 1997/QĐ-BTNMT về Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ SỰ

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

8

Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh bổ sung nội dung tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết 38/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

Ban hành: 29/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

9

Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 02 tháng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2018

10

Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH QUẢNG

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2018

11

Nghị quyết số 07/1997/NQ-QH10 về dự án Nhà máy lọc dầu số I Dung Quất do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/1997/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1997 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ ÁN NHÀ MÁY LỌC DẦU SỐ 1 DUNG QUẤT QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã

Ban hành: 05/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Thông tư 07/1997/TT-NHNN7 hướng dẫn Quyết định 802/TTg-1997 về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/1997/TT-NHNN7 Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 07/1997

Ban hành: 04/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2012

13

Thông tư liên tịch 07/1997/TTLT-BTM-BNV-BTC-TCHQ hướng dẫn Nghị quyết 85/CP-M của Chính phủ về chống buôn lậu và tổ chức phối hợp lực lượng chống buôn lậu do Bộ Thương Mại-Bộ Nội Vụ-Bộ Tài Chính-Tổng Cục Hảo Quan ban hành

BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/1997/TTLT-BTM-BNV-BTC-TCHQ Hà Nội , ngày 21 tháng 10 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Ban hành: 21/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

14

Chỉ thị 07/1997/CT-NH3 về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/1997/CT-NH3 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG Trong những năm qua, thi

Ban hành: 12/07/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

15

Chỉ thị 07/1997/NN-QLN-CT về tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác tu bổ, sửa chữa, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/1997/NN-QLN-CT Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TU BỔ, SỬA CHỮA, BẢO ĐẢM AN TOÀN CÁC HỒ CHỨA NƯỚC Hiện nay

Ban hành: 24/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

16

Quyết định 1997/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT

Ban hành: 18/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2016

17

Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2016 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG XE Ô TÔ BỘ

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

18

Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên quận Đồ Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 15 tháng 09 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ VÀ

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

19

Kế hoạch 1997/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự do tỉnh Đồng Nai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/KH/UBND Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2016 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2016

20

Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 17 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 17/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.192.109