Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32553 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

06/2022/ND-CP,Nghị định 06 2022,Chính phủ,Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn,Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bảo vệ tầng ô dôn,Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

2

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2022 thông qua Chương trình xây dựng các công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hải Phòng ban hành

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022,Thành phố Hải Phòng,Chương trình xây dựng công viên vườn hoa,Xây dựng công viên vườn hoa Hải Phòng,Chương trình xây dựng cây xanh Hải Phòng,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

3

Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

06/2021/ND-CP,Nghị định 06 2021,Chính phủ,Hướng dẫn quản lý chất lượng thi công xây dựng,Quản lý chất lượng công trình xây dựng,Hướng dẫn bảo trì công trình xây dựng ,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

4

Nghị quyết 06-NQ/TW năm 2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

06-NQ/TW,Nghị quyết 06-NQ 2022,Ban Chấp hành Trung ương,Phát triển bền vững đô thị Việt Nam,Xây dựng phát triển bền vững đô thị,Quy hoạch phát triển bền vững đô thị Việt Nam,Xây dựng - Đô thị BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số:

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2022

5

Nghị quyết 06/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Dự án phải thu hồi đất tỉnh Bạc Liêu 2021,Danh mục dự án phải thu hồi đất tỉnh Bạc Liêu,Thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất Bạc Liêu,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

6

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2021 thông qua phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Giang

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2021,Tỉnh Hà Giang,Thông qua phương án đầu tư công trung hạn Hà Giang,Phương án dự kiến đầu tư công trung hạn Hà Giang,Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn Hà Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

7

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2021 về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2021,Tỉnh Lào Cai,Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai,Danh mục cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai,Lĩnh vực đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

8

Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

06/2020/ND-CP,Nghị định 06 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định,Bồi thường hỗ trợ tái định cư ,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/NĐ

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

9

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2021,Tỉnh Lai Châu,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

10

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2021,Tỉnh Nam Định,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân Nam Định,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

11

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận 56-KL/TW do Chính phủ ban hành

06/NQ-CP,Nghị quyết 06 2021,Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW,Ứng phó với biến đổi khí hậu ,Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/NQ

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

12

Nghị quyết 06/NQ-HĐND về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2021,Tỉnh Quảng Nam,Biên chế công chức trong cơ quan hành chính Quảng Nam,Tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách,Người làm việc hưởng lương từ ngân sách tỉnh Quảng Nam,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

13

Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

06/2019/ND-CP,Nghị định 06 2019,Chính phủ,Động vật rừng hoang dã,Động vật rừng,Động vật hoang dã,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

14

Nghị quyết 06/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện năm 2020 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bổ sung)

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chuyển mục đích sử dụng đất Vũng Tàu,Đất trồng lúa rừng phòng hộ rừng đặc dụng,Sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ Vũng Tàu,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

15

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ cho tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

06/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Hỗ trợ tình nguyện viên phòng chống COVID19,Hỗ trợ tình nguyện viên tham gia chống COVID19,Hỗ trợ tham gia phòng chống COVID19 Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2022

16

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Yên Bái

06/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022,Tỉnh Yên Bái,Phân bổ vốn phát triển kinh tế vùng thiểu số,Định mức phân bổ vốn phát triển kinh tế miền núi,Phân bổ vốn phát triển kinh tế xã hội miền núi,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

17

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu

06/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022,Tỉnh Lai Châu,Mức chuẩn trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ,Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội,Quy định mức trợ giúp xã hội Lai Châu,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

18

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND

06/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022,Tỉnh Long An,Sửa đổi Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND Long An,Chức danh người hoạt động không chuyên xã,Số lượng người hoạt động không chuyên xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

19

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

06/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022,Tỉnh Đồng Tháp,Mức chi kỳ thi giáo dục phổ thông,Nội dung chi kỳ thi giáo dục phổ thông,Mức chi kỳ thi giáo dục phổ thông Đồng Tháp,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2022

20

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

06/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022,Tỉnh Quảng Nam,Chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư một số lĩnh vực,Khuyến khích xã hội hóa đầu tư một số lĩnh vực Quảng Nam,Khuyến khích xã hội hóa đầu tư một số lĩnh vực 2022 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113