Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/CT-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 118925 văn bản

1

Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2019 về tăng cường vận động thể lực trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VẬN ĐỘNG THỂ LỰC TRONG NGÀNH Y TẾ Theo Tổ

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

2

Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2017 về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH NHẰM

Ban hành: 11/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

3

Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2016 về tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

4

Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2014 tăng cường công tác thanh, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA PHÒNG CHỐNG HÀNH VI

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

5

Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2013 tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/CT-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU CUNG ỨNG

Ban hành: 14/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

6

Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2011 về tăng cường công tác phòng chống tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 06/CT-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TAY CHÂN MIỆNG Trong những năm

Ban hành: 18/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2011

7

Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2010 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt cúm A(H5N1), cúm A(H1N1) trong mùa Đông - Xuân do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 06/CT-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH ĐẶC BIỆT CÚM

Ban hành: 07/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

8

Thông báo 773/TB-BYT năm 2014 kết luận Hội nghị phổ biến Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi và triển khai Chỉ thị 06/CT-BYT do Bộ Y tế ban hành

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ VÀ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 06/CT-BYT NGÀY 13/6/2014 CỦA BỘ Y TẾ Trong 02 ngày 04/7/2014 tại Vĩnh Phúc và 07/7/2014 tại Bình Dương, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và triển khai Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/6/2014 của Bộ Y tế.

Ban hành: 18/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

9

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2018 hợp nhất Thông tư về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI VẬT TƯ Y TẾ

Ban hành: 19/04/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

10

Thông tư 06/2019/TT-BYT quy định về cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CƠ QUAN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN, NỘI DUNG, THỜI GIAN ĐÀO

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

11

Chỉ thị 06/2008/CT-BYT về tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2008/CT-BYT Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ Nghị

Ban hành: 27/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2008

12

Chỉ thị 06/2007/CT-BYT về nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 06/2007/CT-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NHÂN DÂN Trong

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

13

Thông tư 06/2018/TT-BYT về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC DÙNG CHO NGƯỜI VÀ MỸ

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

14

Chỉ thị 06/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 do thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC KỲ THI

Ban hành: 17/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

15

Chỉ thị 06/CT-CTUBND năm 2019 về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-CTUBND Hưng Yên, ngày 17 tháng 5 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN

Ban hành: 17/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

16

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi và đất san lấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-UBND Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 5 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

17

Chỉ thị 06/CT-UBND về tập trung thực hiện giải pháp đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và những năm tới do tỉnh Thanh Hóa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 02 tháng 5 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỘT SỐ

Ban hành: 02/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

18

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-UBND Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2019 CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

19

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Cao Bằng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-UBND Cao Bằng, ngày 16 tháng 04 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG

Ban hành: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

20

Chỉ thị 06/2006/CT-BYT về bảo đảm chất lượng đào tạo nhân lực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2006/CT-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006 CHỈ THỊ VỀ VIỆC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc

Ban hành: 14/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.243.191