Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 142609 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Tân,Bãi bỏ văn bản quận Bình Tân Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm quận Bình Tân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

2

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản Ủy ban huyện Bình Chánh,Bãi bỏ văn bản huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh,Bãi bỏ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND Bình Chánh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

3

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương do thành phố Cần Thơ ban hành

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Thành phố Cần Thơ,Phân cấp quản lý cơ sở sản xuất thực phẩm,Quản lý an toàn đối với cơ sở sản xuất thực phẩm,Cần Thơ quản lý cơ sở sản xuất thực phẩm,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

4

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020–2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Bảng giá đất định kỳ 5 năm Bắc Kạn,Bảng giá đất định kỳ tỉnh Bắc Kạn,Bảng giá đất định kỳ 5 năm Bắc Kạn 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

5

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND và 14/2019/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Quảng Nam,Sửa đổi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Quảng Nam,Sửa đổi Quyết định 14/2019/QĐ-UBND Quảng Nam,Điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm luân chuyển viên chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

6

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Kiên Giang,Quản lý điểm truy nhập Internet công cộng Kiên Giang,Quản lý điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng,Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Kiên Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

7

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Thái Bình,Bãi bỏ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND Thái Bình,Bãi bỏ Quy định quản lý dạy thêm học thêm,Quản lý dạy thêm học thêm Thái Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

8

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc chuyên dùng lĩnh vực y tế,Định mức sử dụng máy móc thiết bị Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

9

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 27/2012/QĐ-UBND

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Điện Biên,Sửa đổi Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Điện Biên,Sửa đổi Quyết định quản lý học thêm,Sửa đổi Quyết định quản lý dạy thêm Điện Biên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

10

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng ven bờ và vùng nội địa tỉnh Quảng Bình

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý khai thác thủy sản ở vùng ven bờ Quảng Bình,Quản lý khai thác thủy sản ở vùng nội địa Quảng Bình,Quy chế quản lý khai thác thủy sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

11

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy chế về quản lý, phối hợp, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Cà Mau,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 13 tháng 4 năm 2020

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

12

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Đắk Nông,Trách nhiệm quản lý rừng tỉnh Đắk Nông,Trách nhiệm bảo vệ rừng tỉnh Đắk Nông,Nghĩa vụ của chủ rừng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

13

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2010/QĐ-UBND Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Tiền Giang,Bãi bỏ Quyết định 27/2010/QĐ-UBND Tiền Giang,Khai thác Tủ sách pháp luật Tiền Giang,Xây dựng khai thác Tủ sách pháp luật Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

14

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo Vũng Tàu,Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo,Khu du lịch quốc gia Côn Đảo Vũng Tàu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

15

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Trà Vinh,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh Trà Vinh,Sửa đổi quy chế công tác khen thưởng Trà Vinh,Quy chế công tác thi đua tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

16

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Hà Nam,Quản lý nhà nước an toàn thực phẩm,Quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành Nông nghiệp,Quản lý về an toàn thực phẩm Hà Nam,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

17

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân do tỉnh Bắc Giang ban hành

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Bắc Giang,Chức năng Văn phòng ủy ban nhân dân Bắc Giang,Nhiệm vụ Văn phòng Uỷ ban nhân dân Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

18

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Cao Bằng,Thực hiện nếp sống văn minh Cao Bằng,Nếp sống văn minh trong việc cưới,Nếp sống văn minh trong việc tang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

19

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2593/2016/QĐ-UBND

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Thành phố Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

20

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Thành phố Hà Nội,Khung giá các loại rừng,Khung giá các loại rừng Hà Nội,Quy định khung giá các loại rừng thành phố Hà Nội,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255