Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161771 văn bản

1

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch hạn chế kinh doanh dịch vụ đại lý internet, trò chơi điện tử, dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận 3 giai đoạn 2008 - 2010 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Hạnh phúc --------- Số: 06/2008/QĐ-UBND Quận 3, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HẠN CHẾ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI LÝ INTERNET, TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ, DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3 GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2009

2

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

06/2008/QD-UBND,Quyết định 06 2008,Tỉnh Vĩnh Long,Quy định dạy học thêm ,Tỉnh Vĩnh Long,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/2008/QĐ-UBND Vĩnh

Ban hành: 15/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

3

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Số: 06/2008/QĐ-UBND Quận 12, ngày 26 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2008

4

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 06/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2008

5

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

---------------- Số: 06/2008/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 08/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

6

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về mức thu, công tác quản lý và sử dụng nguồn thu thuỷ lợi phí, tiền nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 44/2006/QĐ-UBND

-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2008/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 08 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THUỶ LỢI

Ban hành: 08/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

7

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số: 06/2008/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

8

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số: 06/2008/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2008

9

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

06/2008/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

10

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công, viên chức Nhà nước tỉnh Quảng Bình khi từ trần

Số: 06/2008/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 6 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC LỄ TANG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH KHI TỪ TRẦN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm

Ban hành: 06/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

11

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng công trình Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 06/2008/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 24 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ; BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, CÂY TRỒNG, HOA MÀU CHO NGƯỜI BỊ THU HỒI

Ban hành: 24/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2010

12

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tai xanh ở lợn do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

06/2008/QD-UBND,Quyết định 06 2008,Tỉnh Nam Định,Hỗ trợ kinh phí,Phòng chống dịch tai xanh ở lợn,Tỉnh Nam Định,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 21/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2008

13

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND Quy định về cước vận tải hàng hoá bằng ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

06/2008/QD-UBND,Quyết định 06 2008,Tỉnh Điện Biên,Cước vận tải hàng hóa bằng ôtô,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ----------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------- Số: 06/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 14/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2009

14

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Số: 06/2008/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 09 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2009

15

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số: 06/2008/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 20 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

16

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về thành lập Đội Trật tự đô thị, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

06/2008/QD-UBND,Quyết định 06,Tỉnh Hưng Yên,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2008/QĐ-UBND H­ưng Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2008

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

17

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

06/2008/QD-UBND,Quyết định 06 2008,Tỉnh Bến Tre,Chính sách ưu đãi đầu tư,Tỉnh Bến Tre,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2008/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 13 tháng 3 năm

Ban hành: 13/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2008

18

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

06/2008/QD-UBND,Quyết định 06 2008,Tỉnh Cà Mau,Tỉnh Cà Mau,Quy chế tổ chức hoạt động ấp,Quy chế tổ chức hoạt động khóm,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 11/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2008

19

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và quản lý, sử dụng cán bộ, công, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

06/2008/QD-UBND,Quyết định 06 2008,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/2008/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 07 tháng 3 năm

Ban hành: 07/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

20

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

06/2008/QD-UBND,Quyết định 06 2008,Tỉnh Bình Phước,Hỗ trợ kinh phí,Sinh viên,Dân tộc thiểu số,Tỉnh Bình Phước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 06/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 28/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83