Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2007/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27309 văn bản

1

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc thông qua báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2007 và phê duyệt dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Thủ Đức, ngày 21 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU - CHI

Ban hành: 21/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2008

2

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Nhà Bè, ngày 21 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ

Ban hành: 21/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2008

3

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Phú Nhuận, ngày 21 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ

Ban hành: 21/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2008

4

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 1 năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Quận 1, ngày 20 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN

Ban hành: 20/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2008

5

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Quận 5, ngày 18 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

Ban hành: 18/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2008

6

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 30 tháng 11 năm 2007 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ

Ban hành: 30/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

7

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 06/2007/NQ-HĐND Cần Giờ, ngày 26 tháng 07 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006 VÀ

Ban hành: 26/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

8

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND tăng mức trợ cấp tiền ăn cho người bán dâm, người nghiện ma túy đang được giáo dục tập trung tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Bạc Liêu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 20 tháng 7 năm 2007   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TĂNG MỨC TRỢ CẤP TIỀN ĂN

Ban hành: 20/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

9

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 3 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 06/2007/NQ-HĐND Quận 3, ngày 20 tháng 07 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI SÁU THÁNG CUỐI NĂM

Ban hành: 20/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

10

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND thông qua một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững do tỉnh Bình Định ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Quy Nhơn, ngày 19 tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA MỘT SỐ

Ban hành: 19/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

11

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 trên địa bàn Quận 6

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Quận 6, ngày 18 tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6

Ban hành: 18/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

12

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 8 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 17 tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN

Ban hành: 17/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

13

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND quy định về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 16/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

14

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND thông qua Chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII, kỳ họp thứ 9 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 16 tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ban hành: 16/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2012

15

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh 6 tháng cuối năm 2007do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Bình Thạnh, ngày 13 tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Ban hành: 13/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

16

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND về chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày 13 tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHI

Ban hành: 13/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

17

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND về kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT QUY HOẠCH 3

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2014

18

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Sóc Trăng, ngày 11 tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT V/V ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ

Ban hành: 11/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

19

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2007/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2007

Ban hành: 04/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.228.109