Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2003/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 139776 văn bản

1

Quyết định 06/2003/QĐ-UB thành lập Ban quản lý đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2003 /QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 14 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ ĐÔ THỊ MỚI

Ban hành: 14/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

2

Quyết định 06/2003/QĐ-UB năm 2003 về Quy chế quản lý, sử dụng nhà công vụ cho giáo viên thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2003/QĐ-UB Bình Dương, ngày 13 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN

Ban hành: 13/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

3

Quyết định 06/2003/QĐ-UB phê duyệt Qui hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo Thủ đô Hà Nội đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC PHÊ

Ban hành: 10/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

4

Quyết định 06/2003/QĐ-UB Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 07/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

5

Chỉ thị 06/2003/CT.UB về đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành do tỉnh Lào Cai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2003/CT.UB Lào Cai, ngày 23 tháng 4 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN VỐN

Ban hành: 23/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

6

Chỉ thị 06/2003/CT-UB về tổ chức thực hiện một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định 985/-TTg do tỉnh Bến Tre ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2003/CT-UB Bến Tre, ngày 09 tháng 4 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN

Ban hành: 09/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

7

Chỉ thị 06/2003/CT-UB về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2003/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM. Trong những năm qua việc triển khai Chỉ thị

Ban hành: 21/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

8

Chỉ thị 06/2003/CT-UB về hưởng ứng "tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" từ ngày 15/4/2003 -15/5/2003 trên địa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2003/CT-UB Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2003 CHỈ THỊ V/V HƯỞNG ỨNG "THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ CHẤT LƯỢNG VỆ

Ban hành: 20/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

9

Chỉ thị 06/2003/CT-UB về việc tăng cường công tác: phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn Thành phố Hà Nội - năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH, KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y

Ban hành: 21/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

10

Quyết định 06/2007/QĐ-UB về quy chế quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực nhà đất cho công dân theo cơ chế hành chính “một cửa liên thông” từ xã đến huyện và ngược lại tại 11 xã và thị trấn do UBND huyện Hóc Môn ban hành

Quyết định số 93/2007/-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Căn cứ Quyết định số 321/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về áp dụng cơ chế “một cửa’ tại UBND các phường, xã,

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2008

11

Quyết định 06/2003/QĐ-BTNMT Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2003/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2003   QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ban hành: 19/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

12

Quyết định 06/2003/QĐ-BTS ban hành Tiêu chuẩn cấp ngành do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

BỘ THUỶ SẢN ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2003/QĐ-BTS Hà Nội , ngày 30 tháng 05 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CẤP NGÀNH. BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN Căn

Ban hành: 30/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

13

Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2003/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ

Ban hành: 03/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2011

14

Quyết định 06/2003/QĐ-BXD ban hành quy chế làm việc của cơ quan Bộ xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 06 /2003 /-BXD Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 4/3/1994 của

Ban hành: 11/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

15

Quyết định 06/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) Trung học chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 06/2003/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGOẠI NGỮ (TIẾNG

Ban hành: 10/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2007

16

Quyết định 06/2003/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/2003/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI) CỦA HỘI BẢO TRỢ

Ban hành: 03/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

17

Quyết định 06/2003/QĐ-UBBT quy định tạm thời về chế độ tài chính phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2003/QĐ-UBBT Phan Thiết, ngày 26 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH " QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHẾ ĐỘ TÀI

Ban hành: 26/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

18

Quyết định 06/2003/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về giáo dục và đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 06/2003/QĐ-TTG NGÀY

Ban hành: 09/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

19

Quyết định 06/2003/QĐ-BNN về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002-2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2003/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2002-2004 CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG

Ban hành: 03/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

20

Quyết định 06/2006/QĐ-UB phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 06/2006/QĐ-UB Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN VÀ BAN HÀNH

Ban hành: 13/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.254.115