Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 29806 văn bản

61

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

06/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Tỉnh Bến Tre,Kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh Bến Tre,Kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách năm 2020,Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

62

Nghị quyết 06/NQ-HĐND về quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2018

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/NQ-HĐND Khánh Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 11/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

63

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa ban tỉnh Long An kèm theo Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND

06/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Tỉnh Long An,Sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 05 năm tỉnh Long An,Sửa đổi Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND tỉnh Long An,Sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 05 năm 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

64

Nghị quyết số 06/2005/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2005 do Chính phủ ban hành

06/2005/NQ-CP,Nghị quyết 06 2005,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2005/NQ-CP Hà Nội ,ngày 06 tháng 5 năm 2005 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2005/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ

Ban hành: 06/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

65

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng Phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Tỉnh Bình Thuận,Mức thu quản lý sử dụng Phí thư viện,Sử dụng Phí thư viện Bình Thuận,Quy định mức thu quản lý sử dụng Phí thư viện,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

66

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

06/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Kinh phí thăm dò khai quật khảo cổ Vĩnh Long,Công tác thăm dò khai quật khảo cổ Vĩnh Long,Khai quật khảo cổ Vĩnh Long,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

67

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về miễn, giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do tỉnh Thái Bình ban hành

06/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Tỉnh Thái Bình,Tháo gỡ khó khăn đối tượng ảnh hưởng Covid 19,Hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi Covid 19,Miễn giảm mức thu phí lệ phí bị ảnh hưởng do Covid 19,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

68

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

06/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Tỉnh An Giang,Giấy chứng nhận kinh doanh câu lạc bộ chuyên nghiệp,Giấy chứng nhận kinh doanh hoạt động thể thao,Thu phí cấp giấy chứng nhận kinh doanh thể thao,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

69

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020

06/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Tỉnh Nam Định,Phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế Nam Định,Nhân rộng mô hình giảm nghèo Nam Định,Phát triển sản xuất nhân rộng mô hình giảm nghèo,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

70

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Phú Thọ năm 2018

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2017,Tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

71

Nghị định 06/2018/NĐ-CP về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

06/2018/ND-CP,Nghị định 06 2018,Chính phủ,Chi hỗ trợ ăn trưa,Chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em ,Giáo viên mầm non,Tài chính nhà nước,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/NĐ-CP

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

72

Nghị quyết 06/2004/NQ-CP về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản do Chính phủ ban hành

06/2004/NQ-CP,Nghị quyết 06 2004,Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Bất động sản CHÍNH PHỦ-THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2004/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

Ban hành: 19/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

73

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

06/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2019/NQ-HĐND Thái Nguyên,

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

74

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

06/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2019/NQ-HĐND Khánh Hòa, ngày 10

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

75

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2019,Tỉnh Đắk Lắk,Bảo hiểm HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2019/NQ-HĐND Đắk Lắk, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

76

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

06/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2019/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 12 tháng 11 năm

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

77

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2017 sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi tổ dân phố trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 7 năm

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

78

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2017 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2018

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2017,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 07 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

79

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

06/2019/NQ-HDTP,Nghị quyết 06 2019,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Hướng dẫn áp dụng,Bộ luật hình sự 2015,Bộ luật Hình sự,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

80

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2017 về dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2018

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2017,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/NQ-HĐND An Giang, ngày 19 tháng 5 năm 2017

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141