Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2013/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 173102 văn bản

61

Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đắk Nông

06/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Đắk Nông,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 03 tháng 01 năm

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

62

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tỉnh Sóc Trăng,Thời hạn tồn tại công trình theo giấy phép xây dựng,Quy mô công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

63

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Cấp giấy phép xây dựng tỉnh Lâm Đồng,Quy định cấp giấy phép xây dựng ,Quy định cấp giấy phép xây dựng Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

64

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tự nguyện đóng góp đối với người cao tuổi có nhu cầu vào sống tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Tỉnh Phú Yên,Mức thu người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội,Mức thu tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội,Mức thu tự nguyện đối với người cao tuổi Phú Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

65

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cơ quan Thuế và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai do tỉnh Đắk Lắk ban hành

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Quy chế phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai,Nhiệm vụ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk,Chức năng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

66

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Thi đua Dân vận khéo tỉnh Quảng Ninh,Phong trào thi đua Dân vận khéo,Khen thưởng phong trào Dân vận khéo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

67

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quy chế quản lý dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở,Quy chế vận hành dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở,Quy chế khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

68

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với ấp đội trưởng, khu đội trưởng; trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Long An

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Tỉnh Long An,Thực hiện Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND Long An,Mức phụ cấp hàng tháng đối với ấp đội trưởng Long An,Trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

69

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo,Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tỉnh Thái Nguyên,Quản lý về tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Thái Nguyên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

70

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Tỉnh An Giang,Giá tối đa xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy,Giá tối đa xử lý chất thải rắn tại nhà máy Chợ Mới,Giá xử lý chất thải rắn tại nhà máy Chợ Mới An Giang,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

71

Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

06/QD-UBND,Quyết định 06 2019,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

72

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Tân,Bãi bỏ văn bản quận Bình Tân Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm quận Bình Tân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

73

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản Ủy ban huyện Bình Chánh,Bãi bỏ văn bản huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh,Bãi bỏ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND Bình Chánh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

74

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương do thành phố Cần Thơ ban hành

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Thành phố Cần Thơ,Phân cấp quản lý cơ sở sản xuất thực phẩm,Quản lý an toàn đối với cơ sở sản xuất thực phẩm,Cần Thơ quản lý cơ sở sản xuất thực phẩm,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

75

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020–2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Bảng giá đất định kỳ 5 năm Bắc Kạn,Bảng giá đất định kỳ tỉnh Bắc Kạn,Bảng giá đất định kỳ 5 năm Bắc Kạn 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

76

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND và 14/2019/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Quảng Nam,Sửa đổi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Quảng Nam,Sửa đổi Quyết định 14/2019/QĐ-UBND Quảng Nam,Điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm luân chuyển viên chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

77

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Kiên Giang,Quản lý điểm truy nhập Internet công cộng Kiên Giang,Quản lý điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng,Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Kiên Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

78

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Thái Bình,Bãi bỏ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND Thái Bình,Bãi bỏ Quy định quản lý dạy thêm học thêm,Quản lý dạy thêm học thêm Thái Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

79

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc chuyên dùng lĩnh vực y tế,Định mức sử dụng máy móc thiết bị Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

80

Chỉ thị 06/2013/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

06/2013/CT-UBND,Chỉ thị 06 2013,Tỉnh Hậu Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2013/CT-UBND Vị Thanh, ngày 11 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 11/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220