Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2012/TT-BTC để "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191949 văn bản

1

Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

06/2012/TT-BTC,Thông tư 06 2012,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm

Ban hành: 11/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2012

2

Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 06/2012/TT-BTC NGÀY 11/01/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08/12/2008 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2011/NĐ-CP NGÀY 27/12/2011 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

3

Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

06/2021/TT-BTC,Thông tư 06 2021,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Luật Quản lý thuế quản lý thuế,Quản lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu,Hướng dẫn quản lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

4

Thông tư 06/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 205/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

06/2020/TT-BTC,Thông tư 06 2020,Bộ Tài chính,Phí thăm quan Bảo tàng,Mức thu,Chế độ thu nộp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

5

Thông tư 06/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

06/2019/TT-BTC,Thông tư 06 2019,Bộ Tài chính,Quản lý dự án đầu tư,Chi phí quản lý dự án đầu tư,Vốn ngân sách nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2019/TT-BTC

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

6

Thông tư 06/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

06/2018/TT-BTC,Thông tư 06 2018,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư,Sử dụng ngân quỹ nhà nước,Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

7

Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 34A THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG TẠI KHOẢN 10 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTC) Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2017

8

Thông tư 06/2016/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

06/2016/TT-BTC,Thông tư 06 2016,Bộ Tài chính,Quyết toán kinh phí,Quyết toán kinh phí bầu cử,Bầu cử đại biểu quốc hội,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

9

Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

06/2015/TT-BTC,Thông tư 06 2015,Bộ Tài chính,Sửa đổi mức thuế suất,Thuế nhập khẩu ưu đãi,Mặt hàng xăng dầu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2015

10

Thông tư 06/2012/TT-BNG về biểu mẫu thực hiện Nghị định 88/2012/NĐ-CP về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

06/2012/TT-BNG,Thông tư 06 2012,Bộ Ngoại giao,Biểu mẫu,Biểu mẫu thông tin báo chí ,Thực hiện Nghị định 88,Báo chí nước ngoài,Hoạt động báo chí nước ngoài,Cơ quan đại diện nước ngoài,Tổ chức nước ngoài tại Việt Nam,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

11

Thông tư 06/2012/TT-BNV hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

06/2012/TT-BNV,Thông tư 06 2012,Bộ Nội vụ,Công chức xã phường thị trấn,Tuyển dụng công chức,Quyền hạn công chức ,Tiêu chuẩn công chức ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

12

Thông tư 06/2012/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

06/2012/TT-BKHDT,Thông tư 06 2012,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Công tác thi đua khen thưởng,Ngành Kế hoạch và Đầu tư,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

13

Thông tư 06/2012/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

06/2012/TT-BXD,Thông tư 06 2012,Bộ Xây dựng,Chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2012/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 10/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2012

14

Thông tư 06/2012/TT-BTTTT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

06/2012/TT-BTTTT,Thông tư 06 2012,Bộ Thông tin và Truyền thông,Lĩnh vực thông tin và truyền thông ,Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ ,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

15

Thông tư 06/2012/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

06/2012/TT-BTNMT,Thông tư 06 2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức kinh tế kỹ thuật ,Hệ thống thông tin địa danh ,Công tác lập bản đồ ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2012

16

Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 06/2011/NĐ-CP về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

06/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 06 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Mừng thọ người cao tuổi ,Hỗ trợ người cao tuổi ,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

17

Thông tư 06/2012/TT-BKHCN về xác định nhiệm vụ khoa học, công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

- Kiểm toán Nhà nước; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Lưu: VT, KHTC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Chu Ngọc Anh PHỤ LỤC 1 BIỂU MẪU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG (Kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ban hành: 12/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2012

18

Thông tư 06/2012/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

06/2012/TT-NHNN,Thông tư 06 2012,Ngân hàng Nhà nước,Cho vay đặc biệt ,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2012/TT-NHNN Hà

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2012

19

Thông tư 06/2012/TT-BYT Quy định điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành

06/2012/TT-BYT,Thông tư 06 2012,Bộ Y tế,Điều kiện thành lập,Nội dung hoạt động,Tổ chức tư vấn phòng chống HIV/AIDS ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2012/TT

Ban hành: 20/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

20

Thông tư 06/2012/TT-BCT hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

06/2012/TT-BCT,Thông tư 06 2012,Bộ Công thương,Văn phòng đại diện,Cấp giấy phép thành lập,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 27/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.144.31
server250