Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2010/TT-BXD, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 194609 văn bản

41

Thông tư 09/2010/TT-BXD quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới do Bộ Xây dựng ban hành

09/2010/TT-BXD,Thông tư 09 2010,Bộ Xây dựng,Đồ án quy hoạch xây dựng,Xây dựng xã nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 09/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 04 tháng 8

Ban hành: 04/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2010

42

Thông tư 08/2010/TT-BXD hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

này. Điều 9. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2010 và thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng. 2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải

Ban hành: 29/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

43

Thông tư 07/2010/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

07/2010/TT-BXD,Thông tư 07 2010,Bộ Xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 06:2010/BXD,An toàn cháy,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 07/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm

Ban hành: 28/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2010

44

Thông tư 05/2010/TT-BXD hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

05/2010/TT-BXD,Thông tư 05 2010,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ,Định giá xây dựng,Cấp chứng chỉ,Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 26/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2010

45

Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

04/2010/TT-BXD,Thông tư 04 2010,Bộ Xây dựng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Lập chi phí đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2010

46

Thông tư 03/2010/TT-BXD ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

03/2010/TT-BXD,Thông tư 03 2010,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia,Nhóm nghề xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2010

47

Thông tư 06/2007/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

06/2007/TT-BXD,Thông tư 06 2007,Bộ Xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Hướng dẫn,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2007/TT-BXD Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2007

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

48

Thông tư 02/2010/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

02/2010/TT-BXD,Thông tư 02 2010,Bộ Xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị,QCVN 07:2010/BXD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 02/2010/TT-BXD

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

49

Thông tư 01/2010/TT-BXD quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm do Bộ Xây dựng ban hành

01/2010/TT-BXD,Thông tư 01 2010,Bộ Xây dựng,Quản lý chất lượng,Clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2010

50

Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

06/2021/TT-BNNPTNT,Thông tư 06 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm dịch vụ công,Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm dịch vụ công,Xây dựng ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

51

Thông tư 06/2006/TT-BXD hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

06/2006/TT-BXD,Thông tư 06 2006,Bộ Xây dựng,Khảo sát địa kỹ thuật,Lựa chọn địa điểm công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số : 06 /2006/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

52

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

06/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 06 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bảo hiểm xã hội bắt buộc,Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc,Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

53

Thông tư 06/2021/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

06/2021/TT-BTNMT,Thông tư 06 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Danh mục địa danh dân cư phục vụ thành lập bản đồ,Danh mục sơn văn phục vụ thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum,Danh mục thủy văn phục vụ thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

54

Thông tư 06/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2013/TT-NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

06/2021/TT-NHNN,Thông tư 06 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước,Quản lý khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước,Trích lập khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

56

Thông tư 06/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

06/2021/TT-BYT,Thông tư 06 2021,Bộ Y tế,Thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế,Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế,Điều kiện thi xét thăng hạng chức danh viên chức y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

57

Thông tư 06/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

06/2021/TT-BGTVT,Thông tư 06 2021,Bộ Giao thông vận tải,Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải mức 5 xe ô tô sản xuất mới,Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải mức 5 xe ô tô nhập khẩu mới,Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải mức 5 xe ô tô lắp ráp mới,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

58

Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ Công ban ban hành

06/2021/TT-BCA,Thông tư 06 2021,Bộ Công An,Mẫu thẻ căn cước công dân ,Quy định mẫu thẻ Căn cước công dân,Cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2021/TT

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

59

Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

06/2021/TT-BTC,Thông tư 06 2021,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Luật Quản lý thuế quản lý thuế,Quản lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu,Hướng dẫn quản lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

60

Thông tư 06/2020/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

06/2020/TT-BTP,Thông tư 06 2020,Bộ Tư pháp,Sửa đổi Thông tư 08/2018/TT-BTP,Cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm,Hướng dẫn cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177