Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2010/TT-BXD, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 195031 văn bản

21

Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

06/2010/TT-BNNPTNT,Thông tư 06 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Trình tự thủ tục,Kiểm dịch thủy sản,Sản phẩm thủy sản,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 02/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2010

22

Thông tư 06/2010/TT-BTC hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn do Bộ Tài chính ban hành

06/2010/TT-BTC,Thông tư 06 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Bổ sung,Doanh thu tính thuế,Bán vé sân gôn,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Bán thẻ hội viên sân gôn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

23

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

06/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 06 2019,Bộ Xây dựng,Quy hoạch đô thị,Văn bản hợp nhất Nghị định,Quản lý quy hoạch đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/VBHN-BXD

Ban hành: 22/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

24

Thông tư 06/2009/TT-BXD hướng dẫn quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập kèm theo Quyết định 141/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

06/2009/TT-BXD,Thông tư 06 2009,Bộ Xây dựng,Quản lý trụ sở làm việc,Quản lý nhà làm việc,Đơn vị sự nghiệp công lập,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 06/2009/TT-BXD Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2009

25

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

06/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 06 2018,Bộ Xây dựng,Tiêu thụ nước sạch,Cung cấp nước sạch,Nước sạch,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/VBHN-BXD

Ban hành: 13/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

26

Thông tư 24/2010/TT-BXD hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

24/2010/TT-BXD,Thông tư 24 2010,Bộ Xây dựng,Đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 24/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2011

27

Thông tư 23/2010/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

23/2010/TT-BXD,Thông tư 23 2010,Bộ Xây dựng,Xác định chi phí,Hướng dẫn ,Phân loại đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 23 tháng 12

Ban hành: 23/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2010

28

Thông tư 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

22/2010/TT-BXD,Thông tư 22 2010,Bộ Xây dựng,An toàn lao động,An toàn lao động trong xây dựng,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 22/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

29

Thông tư 06/2008/TT-BXD hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

06/2008/TT-BXD,Thông tư 06 2008,Bộ Xây dựng,Chi phí dịch vụ công ích đô thị,Quản lý chi phí,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2008/TT-BXD Hà Nội,

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2008

30

Thông tư 21/2010/TT-BXD hướng dẫn chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

21/2010/TT-BXD,Thông tư 21 2010,Bộ Xây dựng,Công bố hợp quy,Chứng nhận sản phẩm hàng hoá,Vật liệu xây dựng,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/TT-BXD

Ban hành: 16/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

31

Thông tư 20/2010/TT-BXD hướng dẫn thí điểm xác định và công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

20/2010/TT-BXD,Thông tư 20 2010,Bộ Xây dựng,Công bố chỉ số đánh giá ,Thị trường Bất động sản,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 20/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Ban hành: 27/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2010

32

Thông tư 19/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

19/2010/TT-BXD,Thông tư 19 2010,Bộ Xây dựng,Quy chế quản lý quy hoạch,Quy chế quản lý kiến trúc đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2010

33

Thông tư 18/2010/TT-BXD quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

18/2010/TT-BXD,Thông tư 18 2010,Bộ Xây dựng,Áp dụng quy chuẩn tiêu chuẩn ,Hoạt động xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 18/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 10

Ban hành: 15/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2010

34

Thông tư 17/2010/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

17/2010/TT-BXD,Thông tư 17 2010,Bộ Xây dựng,Quản lý chi phí,Quy hoạch xây dựng,Quy hoạch xây dựng đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/2010/TT-BXD Hà Nội , ngày 30

Ban hành: 30/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

35

Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

16/2010/TT-BXD,Thông tư 16 2010,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Luật nhà ở,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2010 THÔNG

Ban hành: 01/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

36

Thông tư 15/2010/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

15/2010/TT-BXD,Thông tư 15 2010,Bộ Xây dựng,Cắm mốc giới,Quy hoạch đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 15/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 27/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2010

37

Thông tư 13/2010/TT-BXD ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

13/2010/TT-BXD,Thông tư 13 2010,Bộ Xây dựng,Mẫu hợp đồng,Quản lý vận hành,Hệ thống chiếu sáng công cộng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 13/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng 8

Ban hành: 20/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2010

38

Thông tư 14/2010/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát do Bộ Xây dựng ban hành

14/2010/TT-BXD,Thông tư 14 2010,Bộ Xây dựng,Quản lý chất lượng,Chất lượng sản phẩm hàng hoá,Gạch ốp lát ,Vật liệu xây dựng,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 14/2010/TT-BXD

Ban hành: 20/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2010

39

Thông tư 11/2010/TT-BXD hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

11/2010/TT-BXD,Thông tư 11 2010,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Quản lý cơ sở dữ liệu,Công trình ngầm đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2010/TT-BXD Hà Nội,

Ban hành: 17/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2010

40

Thông tư 10/2010/TT-BXD quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

10/2010/TT-BXD,Thông tư 10 2010,Bộ Xây dựng,Quy hoạch đô thị,Hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm

Ban hành: 11/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30