Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2010/TT-BXD, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 194609 văn bản

201

Quyết định 06/2010/QĐ-KTNN về Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

06/2010/QD-KTNN,Quyết định 06 2010,Kiểm toán Nhà nước,Kiểm toán Nhà nước,Hệ thống chuẩn mực kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/2010/QĐ-KTNN Hà Nội,

Ban hành: 09/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

202

Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tiếp tục thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới biển do tỉnh Bến Tre ban hành

06/2010/CT-UBND,Chỉ thị 06 2010,Tỉnh Bến Tre,Thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP ,Quy chế khu vực biên giới biển UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2010

Ban hành: 22/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

203

Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

06/2010/CT-UBND,Chỉ thị 06 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý Nhà nước,Văn thư lưu trữ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 06/2010/CT-UBND Củ Chi, ngày

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

204

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND quy định về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

06/2010/QD-UBND,Quyết định 06 2010,Tỉnh Lạng Sơn,Lệ phí cấp giấy chứng nhận,Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,Lệ phí cung cấp thông tin,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 04/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

205

Thông tư 05/2018/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

05/2018/TT-BXD,Thông tư 05 2018,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu khoáng sản,Vật liệu xây dựng,Khoáng sản làm vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2018/TT-BXD

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2018

206

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4, mục I Chỉ thị 02/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

06/2010/QD-UBND,Quyết định 06 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Sửa đổi,Quản lý Nhà nước,Sông kênh rạch hồ công cộng,Trật tự an toàn giao thông,Đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 29/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2010

207

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh Trà Vinh

cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ Thông tư số 97/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công

Ban hành: 28/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

208

Chỉ thị 06/2010/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do tỉnh Lâm Đồng ban hành

06/2010/CT-UBND,Chỉ thị 06 2010,Tỉnh Lâm Đồng,Bán đấu giá tài sản,Thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP,Tỉnh Lâm Đồng,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

209

Chỉ thị 06/2010/CT-UBND về tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

06/2010/CT-UBND,Chỉ thị 06 2010,Tỉnh Hưng Yên,Tăng cường công tác,Xây dựng văn bản,Kiểm tra văn bản,Tỉnh Hưng Yên,Văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

210

Chỉ thị 06/2010/CT-UBND thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 do tỉnh Ninh Bình ban hành

06/2010/CT-UBND,Chỉ thị 06 2010,Tỉnh Ninh Bình,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2010/CT-UBND Ninh Bình, ngày 25 tháng 08 năm 2010

Ban hành: 25/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

211

Thông tư 06/2014/TT-BVHTTDL về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

06/2014/TT-BVHTTDL,Thông tư 06 2014,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Cơ sở thể thao,Điều kiện hoạt động cơ sở thể thao ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 04/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

212

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn cho các tổ chức hành nghề công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

06/2010/QD-UBND,Quyết định 06 2010,Tỉnh Sơn La,Chuyển giao chứng thực,Chứng thực hợp đồng,Chứng thực giao dịch,Giao dịch bất động sản,Bất động sản,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2010

213

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 6 do Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành

06/2010/QD-UBND,Quyết định 06 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế làm việc,Ủy ban nhân dân quận 6,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 06/2010/QĐ-UBND Quận

Ban hành: 02/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

214

Thông tư 04/2018/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

04/2018/TT-BXD,Thông tư 04 2018,Bộ Xây dựng,Quảng cáo,Đặt bảng quảng cáo ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2018/TT-BXD Hà Nội,

Ban hành: 20/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2018

215

Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06/2010/CT-UBND,Chỉ thị 06 2010,Tỉnh Đắk Lắk,Văn bản QPPL,Xử lý văn bản QPPL ,Kiểm tra văn bản QPPL,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2010

Ban hành: 28/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

216

Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh, chi tiêu các hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh tổ chức do tỉnh Bến Tre ban hành

năm 2003; Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 239/TTr-UBND ngày 21

Ban hành: 27/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

217

Thông tư 06/2014/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

06/2014/TT-BTTTT,Thông tư 06 2014,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Anten thu tín hiệu truyền hình,Thiết bị thu truyền hình số mặt đất,Truyền qua vệ tinh,Tín hiệu truyền qua vệ tinh,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2014

218

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2009/QĐ-UBND Quy trình về trình tự, thủ tục theo cơ chế “một cửa liên thông” và trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành chính trên địa bàn quận 7 do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

06/2010/QD-UBND,Quyết định 06 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ Quyết định,Cơ chế một cửa liên thông,Giải quyết hồ sơ hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 23/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

219

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

06/2010/QD-UBND,Quyết định 06 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 22/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

220

Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND về chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên ngành thể dục thể thao do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 14 ban hành

06/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2010,Tỉnh Khánh Hòa,Sửa đổi,Chế độ huấn luyện viên thể thao,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 06/2010

Ban hành: 21/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177