Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2009/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191285 văn bản

1

Thông tư 06/2009/TT-BCA(C11) quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

06/2009/TT-BCA(C11),Thông tư 06 2009,Bộ Công An,Cấp biển số,Cấp biển số xe,Đăng ký biển số,Thu hồi đăng ký biển số,Thu hồi biển số,Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 11/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

2

Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ Công ban ban hành

06/2021/TT-BCA,Thông tư 06 2021,Bộ Công An,Mẫu thẻ căn cước công dân ,Quy định mẫu thẻ Căn cước công dân,Cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2021/TT-BCA

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

3

Thông tư 06/2018/TT-BCA về quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

06/2018/TT-BCA,Thông tư 06 2018,Bộ Công An,Người chấp hành án phạt tù,Phạm nhân,Tiêu chuẩn thi đua,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/TT-BCA Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

4

Thông tư 06/2015/TT-BCA quy định về quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công An ban hành

06/2015/TT-BCA,Thông tư 06 2015,Bộ Công An,Cơ quan thanh tra chuyên ngành,Thanh tra chuyên ngành,Công chức thanh tra chuyên ngành ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/TT-BCA

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

5

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Căn cước công dân do Bộ Công an ban hành

06/VBHN-BCA,Văn bản hợp nhất 06 2021,Bộ Công An,Hướng dẫn Luật căn cước công dân,Nghị định hướng dẫn Luật Căn cước công dân,Hợp nhất hướng dẫn Luật Căn cước công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/06/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

6

Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

5548/QD-BCA-C06,Quyết định 5548 2021,Bộ Công An,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký cư trú,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập cảnh,Bộ Công An công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

7

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018. Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Điều 167 Bộ luật dân sự năm 2005; Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Ban hành: 23/08/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

8

Thông tư 73/2009/TT-BCA quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Công an ban hành

73/2009/TT-BCA,Thông tư 73 2009,Bộ Công An,Độ mật,Danh mục bí mật Nhà nước,Ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 24/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2009

9

Thông tư 72/2009/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 126/2008/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Bộ Công an ban hành

72/2009/TT-BCA,Thông tư 72 2009,Bộ Công An,Hướng dẫn,Pháp lệnh,Công trình an ninh quốc gia quan trọng BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 72/2009/TT-BCA Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

10

Thông tư 68/2009/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh do Bộ Công an ban hành

68/2009/TT-BCA,Thông tư 68 2009,Bộ Công An,Danh mục bí mật Nhà nước,Độ mật,Học viện chính trị hành chính quốc gia,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 68/2009/TT-BCA

Ban hành: 30/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2009

11

Thông tư 63/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

63/2009/TT-BCA,Thông tư 63 2009,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ,Quy chế thực hiện dân chủ,Quản lý đầu tư xây dựng công trình,Xây dựng công trình,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

12

Thông tư 64/2009/TT-BCA quy định thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

64/2009/TT-BCA,Thông tư 64 2009,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ,Cơ sở y tế,Quy chế thực hiện dân chủ,Công an nhân dân,Sở hữu trí tuệ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

13

Thông tư 65/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm, quản lý phương tiện, vũ khí, vật tư, thiết bị kỹ thuật và trang cấp của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

65/2009/TT-BCA,Thông tư 65 2009,Bộ Công An,Nguyên tắc thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ,Thiết bị kỹ thuật,Công an nhân dân,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

14

Thông tư 54/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an ban hành

54/2009/TT-BCA,Thông tư 54 2009,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ,Quy chế thực hiện dân chủ,Nguyên tắc thực hiện dân chủ,Trật tự an toàn giao thông,An toàn giao thông,Giao thông - Vận tải,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

15

Thông tư 55/2009/TT-BCA quy định việc thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường do Bộ Công an ban hành

55/2009/TT-BCA,Thông tư 55 2009,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ,Quy chế thực hiện dân chủ,Nguyên tắc thực hiện dân chủ,Cảnh sát môi trường ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

16

Thông tư 53/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành

53/2009/TT-BCA,Thông tư 53 2009,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ trong cơ quan,Thực hiện dân chủ ,Quy chế thực hiện dân chủ,Cảnh sát phòng cháy chữa cháy,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

17

Thông tư 51/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý tài chính, tài sản của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

51/2009/TT-BCA,Thông tư 51 2009,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ,Nguyên tắc thực hiện dân chủ,Công tác quản lý tài chính,Công an nhân dân,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

18

Thông tư 44/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

44/2009/TT-BCA,Thông tư 44 2009,Bộ Công An,Nguyên tắc thực hiện dân chủ,Mục đích thực hiện dân chủ,Nội dung thực hiện dân chủ,Quản lý xuất nhập cảnh,Thực hiện dân chủ,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

19

Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch do Bộ Công an - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL,Thông tư liên tịch 06 2009,Bộ Công An,Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịc,Phối hợp công tác,Bảo vệ an ninh quốc gia,Trật tự an toàn xã hội,Hoạt động du lịch,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2009

20

Thông tư 30/2009/TT-BCA quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

30/2009/TT-BCA,Thông tư 30 2009,Bộ Công An,Tuyển chọn Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 30/2009/TT-BCA Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009

Ban hành: 20/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201