Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2009/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 163570 văn bản

61

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy chế về quản lý, phối hợp, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Cà Mau,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 13 tháng 4 năm 2020

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

62

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Đắk Nông,Trách nhiệm quản lý rừng tỉnh Đắk Nông,Trách nhiệm bảo vệ rừng tỉnh Đắk Nông,Nghĩa vụ của chủ rừng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

63

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2010/QĐ-UBND Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Tiền Giang,Bãi bỏ Quyết định 27/2010/QĐ-UBND Tiền Giang,Khai thác Tủ sách pháp luật Tiền Giang,Xây dựng khai thác Tủ sách pháp luật Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

64

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo Vũng Tàu,Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo,Khu du lịch quốc gia Côn Đảo Vũng Tàu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

65

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Trà Vinh,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh Trà Vinh,Sửa đổi quy chế công tác khen thưởng Trà Vinh,Quy chế công tác thi đua tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

66

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Hà Nam,Quản lý nhà nước an toàn thực phẩm,Quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành Nông nghiệp,Quản lý về an toàn thực phẩm Hà Nam,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

67

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Cao Bằng,Thực hiện nếp sống văn minh Cao Bằng,Nếp sống văn minh trong việc cưới,Nếp sống văn minh trong việc tang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

68

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân do tỉnh Bắc Giang ban hành

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Bắc Giang,Chức năng Văn phòng ủy ban nhân dân Bắc Giang,Nhiệm vụ Văn phòng Uỷ ban nhân dân Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

69

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Nghệ An,Hệ số điều chỉnh giá đất Nghệ An,Hệ số điều chỉnh giá đất Nghệ An 2020,Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất 2020,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2020

70

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2593/2016/QĐ-UBND

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Thành phố Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

71

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Thành phố Hà Nội,Khung giá các loại rừng,Khung giá các loại rừng Hà Nội,Quy định khung giá các loại rừng thành phố Hà Nội,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

72

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản an ninh, trật tự tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Phú Thọ,Tổ chức tự quản an ninh trật tự tại xã tỉnh Phú Thọ,Tổ chức và hoạt động của tổ chức tự quản an ninh trật tự,Tổ chức tự quản an ninh trật tự tại phường thị trấn Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

73

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND năm 2020 quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Mức hỗ trợ quản lý đối tượng cai nghiện ma túy,Số lượng cán bộ quản lý đối tượng cai nghiện ma túy,Cai nguyện ma túy tự nguyện Khánh Hòa,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

74

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và Chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2022

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

75

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

76

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

77

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận do tỉnh Ninh Thuận ban hành

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Điều lệ tổ chức Công ty xổ số kiến thiết Ninh Thuận,Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty xổ số kiến thiết,Công ty xổ số kiến thiết Ninh Thuận,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

78

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/QĐ-UBND Quảng

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

79

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 36/2018/QĐ-UBND

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 12 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

80

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3019/2005/QĐ-UBND về phê duyệt mức giá tính khấu hao máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142