Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 163271 văn bản

181

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng Lao động Thương binh xã hội,Tổ chức hoạt động,Thương binh xã hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

182

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Tiền Giang,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Tiền

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

183

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Đồng Tháp,

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2018

184

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Kiên Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 04

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2018

185

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2018

186

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Phú Thọ,Công nghệ thông tin,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

187

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định 53/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Yên Bái,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Yên Bái,

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

188

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm đối với giảng viên kiêm chức tỉnh Vĩnh Phúc

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 4

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

189

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định chi tiết nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 29/2014/QĐ-UBND06/2016/QĐ-UBND

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2018

190

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Hải Dương,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 11/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

191

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2010/QĐ-UBND về Quy chế xuất bản, phát hành bản tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2018

192

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi điểm a điểm b khoản 2, Điều 4 Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 140/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Bắc Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2018

193

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

194

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 04 tháng 4 năm

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2018

195

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Hậu Giang,Công nghệ thông tin,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

196

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về công tác lập, giao dự toán và quyết toán chi Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 04

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

197

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Nam Định,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Nam Định, ngày 03 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

198

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 30 tháng 03

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

199

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Sơn La,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Sơn La, ngày 30 tháng 3 năm

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

200

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 của Quy định giá của dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

06/2018/QD-UBND,Quyết định 06 2018,Tỉnh Vĩnh Long,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/QĐ-UBND Vĩnh Long,

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134