Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2008/HC-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 133954 văn bản

1

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND-HC về Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

56/2008/QD-UBND-HC,Quyết định 56 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Thu phí bảo vệ môi trường,Khai thác khoáng sản,Địa bàn tỉnh Đồng Tháp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

2

Quyết định 16/2008/QĐ-UBND-HC về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

16/2008/QD-UBND-HC,Quyết định 16 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Giải quyết công việc,Giải quyết công việc của công dân,Cơ chế một cửa,Cơ chế một cửa liên thông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 16/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2009

3

Hướng dẫn 431/HD-STS về quản lý giống và nuôi tôm chân trắng (p.Vannamei) ở Cà Mau do Sở Thủy sản ban hành

431/HD-STS,Hướng dẫn 431 2008,Tỉnh Cà Mau,Giống tôm chân trắng,Nuôi tôm chân trắng,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH CÀ MAU SỞ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 431/HD-STS

Ban hành: 08/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2010

4

Quyết định 91/QĐ-STS năm 2008 về Quy định tạm thời Quy trình kiểm dịch tôm giống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

91/QD-STS,Quyết định 91 2008,Tỉnh Bình Thuận,Kiểm dịch tôm giống,Tỉnh Bình Thuận,Quy định tạm thời,Thể thao - Y tế UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 91/QĐ-STS

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

5

Chỉ thị 06/2008/CT-NHNN về thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

06/2008/CT-NHNN,Chỉ thị 06 2008,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 06/2008/CT-NHNN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

6

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

06/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 06/2008/NQ-HĐND Nhà Bè, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

7

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch hạn chế kinh doanh dịch vụ đại lý internet, trò chơi điện tử, dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận 3 giai đoạn 2008 - 2010 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

06/2008/QD-UBND,Quyết định 06 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt quy hoạch,Hạn chế kinh doanh,Dịch vụ đại lý internet,Trò chơi điện tử,Kinh doanh trò chơi điện tử,Dịch vụ ăn uống,Quận 3,2008 2010,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2009

8

Quyết định 06/2008/QĐ-BNV về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

06/2008/QD-BNV,Quyết định 06 2008,Bộ Nội vụ,Mẫu thẻ,Quản lý thẻ,Sử dụng thẻ,Cán bộ,Công chức,Viên chức,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 06/2008/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2009

9

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 5 năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

06/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 06/2008/NQ-HĐND Quận 5, ngày 22 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

10

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

06/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 06/2008/NQ-HĐND Quận 6, ngày 17 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

11

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

06/2008/QD-UBND,Quyết định 06 2008,Tỉnh Vĩnh Long,Quy định dạy học thêm ,Tỉnh Vĩnh Long,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/2008/QĐ-UBND Vĩnh

Ban hành: 15/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

12

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND về biện pháp cấp bách chống buôn lậu, kinh doanh hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

06/2008/CT-UBND,Chỉ thị 06 2008,Tỉnh Thái Bình,Biện pháp cấp bách,Chống buôn lậu,Kinh doanh hàng cấm hàng giả,Gian lận thương mại,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 10/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

13

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

06/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 06/2008/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 05

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

14

Quyết định 06/2008/QĐ-UBDT sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-UBDT do Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành

06/2008/QD-UBDT,Quyết định 06 2008,Uỷ ban Dân tộc,Quy chế thi đua khen thưởng,Bổ sung,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 06/2008/QĐ-UBDT Hà Nội,

Ban hành: 24/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

15

Quy định 72/STS-VP năm 2007 về trình tự thủ tục tổ chức hội thảo liên quan đến lĩnh vực thủy sản do Sở Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành

72/STS-VP,Quy định 72 2007,Tỉnh Bạc Liêu UBND TỈNH BẠC LIÊU SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 72/STS-VP Bạc Liêu, ngày 27 tháng 04 năm 2007 QUY

Ban hành: 27/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

16

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

06/2008/QD-UBND,Quyết định 06 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2008

17

Thông tư 06/2008/TT-BTP hướng dẫn về tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành

06/2008/TT-BTP,Thông tư 06 2008,Bộ Tư pháp,Công tác tổ chức cán bộ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 06/2008/TT-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2008

18

Quyết định 06/2008/QĐ-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

06/2008/QD-BTNMT,Quyết định 06 2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Công trình địa chất,Định mức kinh tế kỹ thuật,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số:

Ban hành: 10/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2008

19

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

06/2008/QD-UBND,Quyết định 06 2008,Thành phố Hà Nội,Sở Tài nguyên Môi trường,Sở Tài nguyên và Môi trường,Thành phố Hà Nội,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2008

20

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

06/2008/CT-UBND,Chỉ thị 06 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2008/CT-UBND Quận 9, ngày 25 tháng 8 năm 2008

Ban hành: 25/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105