Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2007/TT-BCA-C11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 243913 văn bản

1

Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11 hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 107/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cư trú do Bộ Công an ban hành

06/2007/TT-BCA-C11,Thông tư 06 2007,Bộ Công An,Luật cư trú,Hướng dẫn,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2007/TT-BCA-C11 Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2007

Ban hành: 01/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

2

Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

5548/QD-BCA-C06,Quyết định 5548 2021,Bộ Công An,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký cư trú,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập cảnh,Bộ Công An công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

3

Thông tư 06/2009/TT-BCA(C11) quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

06/2009/TT-BCA(C11),Thông tư 06 2009,Bộ Công An,Cấp biển số,Cấp biển số xe,Đăng ký biển số,Thu hồi đăng ký biển số,Thu hồi biển số,Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 11/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

4

Thông tư 06/2008/TT-BCA-C11 hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân do Bộ Công an ban hành

06/2008/TT-BCA-C11,Thông tư 06 2008,Bộ Công An,Lệ phí đăng ký cư trú,Lệ phí cấp chứng minh nhân dân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 06/2008/TT-BCA-C11 Hà Nội,

Ban hành: 27/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2009

5

Thông tư 30/2007/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Nghị định 150/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội do Bộ Công an ban hành

30/2007/TT-BCA-C11,Thông tư 30 2007,Bộ Công An,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử phạt hành chính,Lĩnh vực an ninh trật tự,Lĩnh vực an ninh trật tự xã hội,Hướng dẫn,Vi phạm hành chính BỘ CÔNG AN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 12/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2008

6

Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11 về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công An ban hành

01/2007/TT-BCA-C11,Thông tư 01 2007,Bộ Công An,Đăng ký biển số,Cấp biển số xe,Phương tiện giao thông đường bộ,Phương tiện cơ giới đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phóc ******* Số:

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2007

7

Thông tư 06/2005/TT-BCA(C11) hướng dẫn đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo (Quảng Trị) do Bộ Công an ban hành

06/2005/TT-BCA(C11),Thông tư 06 2005,Bộ Công An,Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới,Quản lý phương tiện giao thông cơ giới,Khu thương mại Lao Bảo,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ******* Số: 06/2005/TT-BCA(C11) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 24/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

8

Chỉ thị 06/CT-BCA-C41 năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay do Bộ Công an ban hành

06/CT-BCA-C41,Chỉ thị 06 2016,Bộ Công An,Công tác phòng chống tội phạm ,Lĩnh vực an ninh trật tự xã hội,Địa bàn nông thôn ,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

9

Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11) quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

58/2009/TT-BCA(C11),Thông tư 58 2009,Bộ Công An,Thống kê tổng hợp,Cơ sở dữ liệu,Tai nạn giao thông đường bộ,Cung cấp thông tin,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 58/2009/TT-BCA(C11

Ban hành: 28/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2010

10

Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) hướng dẫn một số điều Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ do Bộ Công an hành

45/2009/TT-BCA(C11),Thông tư 45 2009,Bộ Công An,Kinh doanh dịch vụ bảo vệ,Hướng dẫn,Doanh nghiệp BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 45/2009/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 14/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2009

11

Thông tư 31/2009/TT-BCA(C11) về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký phương tiện và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

06/2009/TT-BCA(C11) ngày 11/3/2009 của Bộ Công an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện cơ giới đường bộ (sau đây viết gọn là Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11)); thời hạn duyệt, ký tối đa không quá 3 ngày làm việc; - Trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ xe đối với những trường hợp không duyệt, ký các giấy tờ về đăng ký xe theo

Ban hành: 25/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2009

12

Thông tư 27/2009/TT-BCA(C11) quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

Số: 27/2009/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2005; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày

Ban hành: 06/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

13

Thông tư 12/2009/TT-BCA(C11) về việc tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân được sử dụng các biểu mẫu đăng ký số 02, 03, 07, 08, 13 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA-C11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an. 4.2. Về biển số xe: Xe đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào thì biển số xe mang ký hiệu

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

14

Thông tư 15/2009/TT-BCA(C11) quy định về cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

15/2009/TT-BCA(C11),Thông tư 15 2009,Bộ Công An,Cơ sở đào tạo,Tổ chức đào tạo lái xe,Sát hạch cấp giấy phép lái xe,Cấp đổi giấy phép lái xe,Thu hồi giấy phép lái xe,Lực lượng Công an nhân dân,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

15

Thông tư 16/2009/TT-BCA(C11) về việc tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ôtô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

16/2009/TT-BCA(C11),Thông tư 16 2009,Bộ Công An,Kiểm định an toàn kỹ thuật,Bảo vệ môi trường,Xe máy chuyên dùng,Xe ô tô chuyên dùng,Lực lượng Công an nhân dân BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

16

Quyết định 1370/2007/QĐ-BCA(C11) về quy trình đăng ký, cấp biển số và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

tên) Trưởng phòng CSGT (Ký tên, đóng dấu) MẪU SỐ 06 BH kèm theo QĐ số 1370/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 07/11/2007 THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ PT CGĐB (Từ ngày     /     /    đến ngày     /     /       kèm theo báo cáo số:     ngày   /    /    ) Số TT

Ban hành: 07/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

17

Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ Công ban ban hành

06/2021/TT-BCA,Thông tư 06 2021,Bộ Công An,Mẫu thẻ căn cước công dân ,Quy định mẫu thẻ Căn cước công dân,Cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2021/TT-BCA

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

18

Thông tư 23/2008/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Nghị định 146/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

Số: 23/2008/TT-BCA-C11 Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2007/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2007 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Pháp lệnh sửa

Ban hành: 14/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2008

19

Quyết định 698/2007/QĐ-BCA(C11) ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

phường/ thị trấn. MẪU HK06 (Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG (Phần cấp cho người tạm vắng) Số: ......./TV (Liên 2) 1. Họ và tên:

Ban hành: 01/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2008

20

Quyết định 702/2007/QĐ-BCA-C11 về quy trình đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú và tiếp nhận thông báo lưu trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

702/2007/QD-BCA-C11,Quyết định 702 2007,Bộ Công An,Đăng ký thường trú,Đăng ký tạm trú,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 702/2007/QĐ-BCA-C11 Hà Nội,

Ban hành: 01/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250