Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/SCT-BCT: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 107601 văn bản

1

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành

05/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Công thương,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP,Thông tư hướng dẫn về kinh doanh xuất khẩu gạo,Văn bản hợp nhất hướng dẫn kinh doanh xuất khẩu gạo,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

2

Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2020 vể triển khai giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành

05/CT-BCT,Chỉ thị 05 2020,Bộ Công thương,Xuất khẩu nhập khẩu,Giải pháp tăng cường quản lý ,Vi rút Corona ,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-BCT Hà Nội,

Ban hành: 26/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

3

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Quyết định cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành

05/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 05 2019,Bộ Công thương,Hỗ trợ phát triển,Dự án điện gió ,Phát triển các dự án điện gió,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/VBHN-BCT

Ban hành: 01/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

4

Thông tư 05/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định về việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

05/2020/TT-BCT,Thông tư 05 2020,Bộ Công thương,Sửa đổi 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT,Xuất nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô dôn,Quản lý nhập khẩu xuất khẩu các chất làm suy giảm tầng ô dôn,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

5

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu than do Bộ Công thương ban hành

05/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 05 2018,Bộ Công thương,Thủ tục xuất khẩu than,Xuất khẩu than,Kinh doanh xuất khẩu than,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/01/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

6

Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2017 về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công thương giai đoạn 2017-2020

05/CT-BCT,Chỉ thị 05 2017,Bộ Công thương,Doanh nghiệp nhà nước,Đổi mới doanh nghiệp,Đổi mới doanh nghiệp vốn nhà nước ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

7

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất do Bộ Công thương ban hành

05/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 05 2017,Bộ Công thương,Hướng dẫn Luật hóa chất,Luật hóa chất,Mua bán hàng hóa,Đầu tư kinh doanh,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/01/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

8

Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

05/2019/TT-BCT,Thông tư 05 2019,Bộ Công thương,Hợp đồng mua bán điện mẫu,Hợp đồng mua bán,Dự án Điện mặt trời,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2019/TT-BCT Hà Nội,

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

9

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất do Bộ Công thương ban hành

05/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 05 2016,Bộ Công thương,Hướng dẫn Luật hóa chất,Luật hóa chất,Thương mại điện tử,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/VBHN-BCT Hà Nội,

Ban hành: 21/06/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

10

Chỉ thị 05/CT-BCT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành

05/CT-BCT,Chỉ thị 05 2016,Bộ Công thương,Luật phòng chống thiên tai,Công tác phòng chống thiên tai ,Tìm kiếm cứu nạn,Công tác Tìm kiếm Cứu nạn ,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2016

11

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công thương ban hành

05/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 05 2015,Bộ Công thương,Văn bản hợp nhất,Văn bản hợp nhất Thông tư,Hệ thống điện truyền tải,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/VBHN-BCT Hà Nội,

Ban hành: 31/12/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2016

12

Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

05/2018/TT-BCT,Thông tư 05 2018,Bộ Công thương,Hàng xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Xuất xứ hàng hóa,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 03 tháng 04

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

13

Thông tư 05/2017/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

05/2017/TT-BCT,Thông tư 05 2017,Bộ Công thương,Hạn ngạch thuế quan,Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ,Hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05

Ban hành: 21/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

14

Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2014 tăng cường đảm bảo an toàn thuộc lĩnh vực cơ điện - vận tải và phòng chống cháy nổ trong khai thác than do Bộ Công thương ban hành

05/CT-BCT,Chỉ thị 05 2014,Bộ Công thương,Phòng chống cháy nổ,Khai thác than,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-BCT

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

15

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Quyết định ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ và Quy định về tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại do Bộ Công thương ban hành

05/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 05 2014,Bộ Công thương,Tinh dầu xá xị,Tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị ,TNTX đồ gỗ thành phẩm,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/01/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2014

16

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường" do Bộ Công thương ban hành

05/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 05 2013,Bộ Công thương,xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý thị trường,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 15/10/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2013

17

Thông tư 05/2016/TT-BCT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương

05/2016/TT-BCT,Thông tư 05 2016,Bộ Công thương,Dịch vụ công,Dịch vụ công trực tuyến,Cung cấp dịch vụ công,Hệ thống dịch vụ công trực tuyến,Cung cấp trực tuyến dịch vụ công,Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

18

Thông tư 05/2015/TT-BCT sửa đổi mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

05/2015/TT-BCT,Thông tư 05 2015,Bộ Công thương,Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 03

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

19

Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2012 về tăng cường biện pháp an toàn, phòng và chữa cháy do Bộ Công thương ban hành

05/CT-BCT,Chỉ thị 05 2012,Bộ Công thương,Tăng cường biện pháp an toàn,Biện pháp an toàn phòng và chữa cháy BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/CT-BCT Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2012

20

Thông tư 05/2014/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

05/2014/TT-BCT,Thông tư 05 2014,Bộ Công thương,Hàng hóa tạm nhập tái xuất,Thủ tục tạm xuất tái nhập ,Tạm xuất tái nhập,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 05/2014/TT-BCT

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.160.29