Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/QTT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27539 công văn

1

Công văn 3179/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05-1BK-QTT-TNCN của tờ khai mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC; nếu cá nhân không thuộc trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thay hoặc cá nhân này nghỉ việc trước thời điểm quyết toán thì Công ty kê khai phần thu nhập từ tiền lương, tiền công đã khấu trừ theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trên bảng kê 05-1BK-QTT-TNCN, kê khai thu

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

2

Công văn 5286/CT-TNCN năm 2017 quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

tờ khai QTT TNCN 05/QTT-TNCN và các Phụ lục kèm theo gửi đến CQT trực tiếp quản lý. Các TCTTN nộp hồ sơ khai thuế điện tử qua iHTKK: không cần in hồ sơ. Các TCTTN chưa khai thuế điện tử sẽ in ra hồ sơ giấy và ký, đóng dấu. Lưu ý: Trường hợp thông tin NPT chỉ có năm sinh nhưng không có ngày, tháng thì lấy ngày 01 tháng 01 nhập vào

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

3

Công văn 407/TCT-TNCN năm 2018 về kê khai, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công khi tổng hợp dữ liệu quyết toán do Tổng cục Thuế ban hành

công văn số 1022/TCT-TNCN ngày 15/03/2016 đối với tờ khai mẫu 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013. Đối với tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 tổ chức chi trả thu nhập từ TLTC kê khai như sau: - Tại chỉ tiêu [35] Tờ khai QTT TNCN

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

4

Công văn 1559/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trở lên thì Văn phòng phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10%. Khi quyết toán thuế năm, nếu cá nhân thuộc trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thay thì Văn phòng kê khai toàn bộ thu nhập đã chi trả cho cá nhân bao gồm cả khoản trợ cấp trên vào bảng kê 05-1BK-QTT-TNCN của tờ khai mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC; nếu cá

Ban hành: 28/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

5

Công văn 13509/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

ngày 06/11/2013. Đối với tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 tổ chức chi trả thu nhập từ TLTC kê khai như sau: - Tại chỉ tiêu [35] Tờ khai QTT TNCN 05/QTT-TNCN: khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ TLTC được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế

Ban hành: 02/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

6

Công văn 6327/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05-2BK-QTT-TNCN của tờ khai mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên. Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./. Nơi nhận: - Như trên; - Phòng TNCN; - Phòng PC; -

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2018

7

Công văn 2364/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

số 05/QTT-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) khi Trưởng văn phòng đại diện Wakomas có ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng đại diện Wakomas Chemical Sdn.Bhd tại TP. Hồ Chí Minh được biết./. Nơi nhận: - Như trên;

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

8

Công văn 5749/CT-TNCN năm 2018 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

tổ chức trả thu nhập - Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. - Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

9

Công văn 9261/CT-TNCN năm 2016 hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

CQT cấp MST cho những NPT đã có đầy đủ thông tin để cấp MST tại Phụ lục mẫu số 05-3/BK-TNCN kèm theo hồ sơ QTT TNCN. Đối với trường hợp TCTTN có yêu cầu cấp trước MST cho NPT thì CQT hướng dẫn TCTTN gửi thông tin của NPT cho CQT trước khi gửi hồ sơ QTT TNCN năm 2015 bằng cách khai vào Mẫu số 16/TH trên các ứng dụng HTKK, iHTKK và QTT TNCN đến

Ban hành: 03/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

10

Công văn 10975/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công ty phải tính, khấu trừ thuế TNCN trên toàn bộ thu nhập chi trả và kê khai nộp thuế hàng tháng/quý theo mẫu số 05/KK-TNCN và quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 05/QTT-TNCN (ban hành kèm Thông tư số 92/2015/TT- BTC) theo quy định. Thủ tục kê khai thuế, quyết toán thuế Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2017

11

Công văn 7040/CT-TNCN năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

05/02/2018 của Cục thuế TP Hà Nội. Để đảm bảo quyết toán thuế TNCN được thực hiện đúng quy định, Cục thuế TP Hà Nội đề nghị các tổ chức trả thu nhập và cá nhân QTT TNCN lưu ý một số nội dung như sau: 1. Đảm bảo 100% người nộp thuế kê khai đầy đủ mã số thuế (MST) tại các bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế

Ban hành: 22/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

12

Công văn 3688/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

, 02/KK-TNCN, 11/KK-TNCN, 11-1/TB-TNCN, 04-2/KK-TOCN, 07/KX-TNCN, 09/KK-TNCN, 09-3/KK-TNCN, 16/ĐK-TNCN, 04-2/TNCN, 23/CK; TNCN, 03/KK-TNCN, 17/TNCN, 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính bằng các mẫu biểu mới tương ứng số 05/QTT-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 05/KK- TNCN, 03/BĐS TNCN

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

13

Công văn 9260/CT-TNCN năm 2016 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động. - Đối với Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp không phải khai QTT đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN của các

Ban hành: 03/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

14

Công văn 7851/CT-TNCN năm 2015 về quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

chính và có tại các phần mềm hỗ trợ khai QTT TNCN nêu trên. Lưu ý: TCTTN khai đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm 2014 vào Phụ lục Bảng kê 05-3/BK-TNCN kèm theo hồ sơ QTT TNCN để làm cơ sở cấp MST cho NPT. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có số lượng NPT lớn hoặc có yêu cầu được cấp trước MST NPT có thể gửi thông tin về

Ban hành: 02/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2015

15

Công văn 19465/CT-TTHT năm 2017 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả. Khi quyết toán thuế TNCN, Công ty kê khai người lao động ký hợp đồng lao động 03 tháng trở lên vào bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN và kê khai người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng vào bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN. Về việc quyết toán thuế TNCN

Ban hành: 14/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

16

Công văn 7850/CT-TNCN năm 2015 hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2014 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp QTT với CQT. II. CĂN CỨ TÍNH THUẾ TNCN 1. Thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ban hành: 02/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2015

17

Công văn 7526/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế), Mẫu 02/QTT-TNCN (Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khi quyết toán với cơ quan thuế), Mẫu 05/KK-TNCN (Áp dụng cho Công ty trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công), Mẫu 05/QTT-TNCN (Áp dụng cho Công ty trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công khi

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

18

Công văn 1028/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014. + Về thuế TNCN: Viện thực hiện kê khai quý theo mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 (từ 01/07/2015 thực hiện theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm Thông tư số 92/2015/TT-BTC). Cuối năm Viện thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm Thông tư số

Ban hành: 02/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

19

Công văn 5612/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

05/KK-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 02/KK TNCN, 11/KK-TNCN, 11-1/TB-TNCN, 04-2/KK-TNCN, 07/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 09-3/KK-TNCN,16/ĐK-TNCN, 04-2/TNCN, 23/CK- TNCN, 03/KK- TNCN, 17/TNCN) 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/Tr- BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính bằng các mẫu biểu mới tương ứng số 05/QTT-TNCN, 05-1/BK-TNCN

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

20

Công văn 83911/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế thu nhập cá nhân với khoản công tác phí, ăn ở, đi lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

, 05-3/BK-TNCN, 02/KK-TNCN, 11/KK-TNCN, 11-1/TB-TNCN, 04-2/KK-TNCN, 07/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 03/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính bằng các mẫu biểu mới tương ứng số 05/QTT-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 05/KK-TNCN, 03/BĐS-TNCN, 03/TBT-BĐS-TNCN, 04/UQ-QTT-TNCN, 02/KK-TNCN, 02/QT-TNCN

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.165.134