Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 111086 văn bản

1

Chỉ thị 05/CT-BCT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Bộ Công thương ban hành

05/CT-BCT,Chỉ thị 05 2021,Bộ Công thương,Tăng cường công tác phòng chống thiên tai,Tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn,Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

2

Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2021 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

05/CT-BYT,Chỉ thị 05 2021,Bộ Y tế,Công tác tiêm chủng vắc xin COVID19,Tăng cường tiêm chủng vắc xin COVID19,Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

3

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế Thanh Hóa,Tổ chức Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thanh Hóa,Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính Thanh Hóa,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

4

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

05/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 05 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư báo cáo tai nạn hàng hải,Thông tư điều tra tai nạn hàng hải,Báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

5

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý kiểm soát loài ngoại lai xâm hại Quảng Bình,Tăng cường quản lý kiểm soát loài ngoại lai xâm hại,Công tác quản lý kiểm soát loài ngoại lai xâm hại,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

6

Chỉ thị 05/CT-UBND về tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Thành phố Hà Nội,Chỉ đạo biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc Hà Nội,Chỉ đạo biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm,Tập trung chỉ đạo biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

7

Thông báo 05/TB-BTP năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại buổi làm việc với Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác quản lý vật chứng và kho vật chứng của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

05/TB-BTP,Thông báo 05 2021,Bộ Tư pháp,Quản lý kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự,Công tác quản lý kho vật chứng thi hành án dân sự,Kết luận quản lý kho vật chứng thi hành án dân sự,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

8

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước,Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

9

Thông báo 05/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội

05/TB-BCD,Thông báo 05 2021,Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hà Nội,Kết luận về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19,Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

10

Chỉ thị 05/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

05/CT-BTTTT,Chỉ thị 05 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công tác thi đua khen thưởng ngành Thông tin,Khen thưởng ngành Thông tin và Truyền Thông,Công tác thi đua ngành Thông tin 2021,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

11

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Quảng Nam,Tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm,Công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm Quảng Nam,Tăng cường công tác phòng ngừa tệ nạn cờ bạc Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

12

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2021,Thủ tướng Chính phủ,Biện pháp cấp bách phòng chống COVID19,Biện pháp phòng chống dịch COVID19,Phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh Hải Dương,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

13

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Nghệ An,Triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử,Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử tỉnh Nghệ An,Đẩy nhanh tiến độ dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,Công nghệ thông tin,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

14

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công tác quản lý hoạt động thăm dò khoáng sản,Công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản,Công tác quản lý hoạt động sử dụng khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

15

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Sơn La ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Sơn La,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Sơn La,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

16

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do tỉnh Cà Mau ban hành

05/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP Cà Mau,Thực hiện Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy Cà Mau,Thực hiện Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

17

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 05 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng,Vận hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng,Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------

Ban hành: 15/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

18

Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2021 phê duyệt chủ trương Việt Nam ủng hộ Cam kết của các Nhà Lãnh đạo thế giới về Thiên nhiên nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh về Đa dạng sinh học trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên hợp quốc do Chính phủ ban hành

05/NQ-CP,Nghị quyết 05 2021,Chính phủ,Đa dạng sinh học trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 75,Ủng hộ Cam kết Hội nghị thượng đỉnh Đa dạng sinh học,Cam kết của Nhà Lãnh đạo thế giới Đa dạng sinh học,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

19

Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

05/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Tuyên Quang,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tuyên Quang,Dự toán ngân sách nhà nước Tuyên Quang,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

20

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/KH-UBND,Tỉnh Phú Yên,Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới Phú Yên,Thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17