Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/CT-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 119058 văn bản

1

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Cà Mau, ngày 22 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU Trong giai đoạn 2016 - 2019, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.368

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

2

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 19 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

3

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về triển khai mở rộng nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỞ RỘNG NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

4

Chỉ thị 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Khánh Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2020 Trong các năm qua, do tình hình biến đổi khí hậu ngày càng bất thường, tỉnh Khánh Hòa phải hứng chịu nhiều loại

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

5

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp, các ngành, các địa phương đã được triển khai tích

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

6

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

05/CT-UBND Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

7

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tập trung cao độ thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Vĩnh Long, ngày 31 tháng 3 năm 2020 CHỈ THỊ V/V TẬP TRUNG CAO ĐỘ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

8

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Yên Bái,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Yên Bái, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

9

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Hưng Yên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Hưng Yên, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

10

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số: 05/CT-UBND Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Tỉnh Quảng Ninh là chiến trường ác liệt của thực dân Pháp và là một trong những trọng điểm đánh phá của đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

11

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn điện; an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ do tỉnh Hòa Bình ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Hòa Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5/CT-UBND Hòa Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

12

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ

--------------- Số: 05/CT-UBND Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

13

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Điện Biên,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Điện Biên, ngày 18 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

14

Chỉ thị 05/CT-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Cao Bằng, ngày 16 tháng 3 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

15

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

--------------- Số: 05/CT-UBND Gia Lai, ngày 13 tháng 3 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

16

Chỉ thị 05/CT-UBND về công tác, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Số: 05/CT-UBND Bình Định, ngày 11 tháng 3 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2020 Năm 2019, trên địa bàn tỉnh ta thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường theo chiều hướng cực đoan. Nhất là diễn biến thiên tai vào cuối năm 2019 bão, mưa lũ đã làm

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

17

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Ninh Thuận, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

18

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Thừa Thiên

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

19

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cúm gia cầm và các loại mầm bệnh nguy hiểm khác ở gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

--------------- Số: 05/CT-UBND Quảng Nam, ngày 13 tháng 02 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH, BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ CÁC LOẠI MẦM BỆNH NGUY HIỂM KHÁC Ở GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ đầu tháng 01/2020 đến

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

20

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

--------------- Số: 05/CT-UBND Nghệ An, ngày 10 tháng 02 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020 Năm 2019 công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ và diện

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.233.215