Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/BK-HQ) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 111911 văn bản

1

Quy chế 1435/QCPH-UBND-V5HQ-CSB4-HĐ28-CCKNV5 năm 2019 về phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Hải đoàn 28, Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 trong công tác quản lý hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản

1435/QCPH-UBND-V5HQ-CSB4-HD28-CCKNV5,Quy chế 1435 2019,Tỉnh Kiên Giang UBND TỈNH KIÊN GIANG- BTL VÙNG 5 HẢI QUÂN - BTL VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4 - HẢI ĐOÀN 28 - CHI CỤC KIỂM NGƯ VÙNG 5 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

2

Quy chế 562/QC-KL-BĐBP-CA-HQ-UBND phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên khu vực biên giới và ngăn chặn hoạt động vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật qua biên

562/QC-KL-BDBP-CA-HQ-UBND,Quy chế 562 2012,Tỉnh Kon Tum,Công tác quản lý rừng,Bảo vệ rừng,Quản lý lâm sản,Khu vực biên giới,Vận chuyển mua bán lâm sản ,Trái pháp luật,Qua biên giới,Tài nguyên - Môi trường CHI CỤC KIỂM LÂM - BCH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - CÔNG AN TỈNH - CỤC HẢI QUAN GIA LAI-KONTUM- UBND HUYỆN: ĐỨC CƠ,

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

3

Quy chế 619/QCPH/HQ-CT-NHNN.ĐTH phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và tổ chức tín dụng do Cục Hải quan - Cục thuế - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

619/QCPH/HQ-CT-NHNN.DTH,Quy chế 619 2012,Tỉnh Đồng Tháp,Phối hợp trao đổi cung cấp thông tin ,Tổ chức tín dụng,Cơ quan quản lý thuế,Cục Hải quan Cục thuế ,Ngân hàng Nhà nước,Tỉnh Đồng Tháp,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính CỤC HẢI QUAN - CỤC THUẾ -NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Ban hành: 15/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

4

Quy chế 617/QCPH/HQ-CT-VKS-TA phối hợp trong việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật do Cục Hải quan - Cục thuế - Viện kiểm sát nhân dân - Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

617/QCPH/HQ-CT-VKS-TA,Quy chế 617 2012,Tỉnh Đồng Tháp,Phối hợp,Cung cấp thông tin tài liệu ,Cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật,Viện kiểm sát nhân dân,Cục Hải quan Cục thuế ,Tòa án nhân dân,Tỉnh Đồng Tháp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự CỤC HẢI QUAN- CỤC THUẾ - VIỆN KIỂM SÁT ND - TÒA ÁN ND TỈNH

Ban hành: 15/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2012

5

Quy chế 620/QCPH/HQ-CT-CA-BP phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và người nộp thuế do Cục Hải quan - Cục thuế - Công an - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp ban hành

620/QCPH/HQ-CT-CA-BP,Quy chế 620 2012,Tỉnh Đồng Tháp,Phối hợp trao đổi,Cung cấp thông tin hải quan ,Cục Hải quan Cục thuế Công an ,Người nộp thuế,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng ,Thuế - Phí - Lệ Phí CỤC HẢI QUAN - CỤC THUẾ - CỔNG AN - BCH BIỂN PHÒNG TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 15/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2012

6

Quyết định 331/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP-BK) năm 2018

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM” TỈNH BẮC KẠN (OCOP-BK) NĂM 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số: 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê

Ban hành: 02/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

7

Quy chế 554/LN/VHTT-HQ năm 1999 về việc phối hợp kiểm tra, quản lý văn hóa phẩm xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Văn hóa và thông tin và Cục hải quan ban hành

554/LN/VHTT-HQ,Quy chế 554 1999,Thành phố Hà Nội,Quy chế phối hợp,Quản lý văn hóa phẩm xuất nhập khẩu,Cửa khẩu,Thành phố Hà Nội,Xuất nhập khẩu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN-CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2008

8

Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

05/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Tuyên Quang,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tuyên Quang,Dự toán ngân sách nhà nước Tuyên Quang,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

9

Kế hoạch 05/KH-UBND về triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021

05/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm,Công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm,Kiểm tra về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

10

Chương trình 05/CTr-UBND năm 2021 về triển khai Nghị quyết 39/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Giang ban hành

05/CTr-UBND,Tỉnh Hà Giang,Triển khai Nghị quyết 39/NQ-HĐND Hà Giang,Triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội,Triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

11

Quyết định 05/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, giai đoạn 2020-2025 do Bộ Xây dựng ban hành

05/QD-BXD,Quyết định 05 2021,Bộ Xây dựng,Khung trình độ quốc gia đối với lĩnh vực kiến trúc,Khung trình độ quốc gia đối với lĩnh vực xây dựng,Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia 2020 2025,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

12

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quyết định 42/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước kèm theo Quyết định 23/2007/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành

05/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Đính chính Quyết định 42/2020/QĐ-UBND Vĩnh Long,Quyết định sửa đổi Quy chế văn hoá công sở Vĩnh Long,Đính chính Quyết định sửa đổi Quy chế văn hoá công sở,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

13

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

05/VBHN-BTTTT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông ,Hợp nhất Thông tư quản lý chất lượng viễn thông,Quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

14

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

05/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp,Hướng dẫn Luật Lâm nghiệp,Phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

15

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Giải pháp năm học ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang,Nhiệm vụ năm học ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang,Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

16

Nghị quyết 05/NQ-HĐBCQG năm 2020 về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia

05/NQ-HDBCQG,Nghị quyết 05 2020,Hội đồng bầu cử quốc gia,Thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia,Phân công Hội đồng bầu cử quốc gia,Phân công thành viên Hội đồng bầu cử,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

17

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

05/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Giao thông vận tải,Sử dụng xe thô sơ vận chuyển hành khách,Sử dụng xe thô sơ vận chuyển hàng hóa,Sử dụng xe gắn máy vận chuyển hàng hóa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

18

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

05/VBHN-BTNMT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất,Nghị định bồi thường hỗ trợ tái định cư,Hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

19

Thông báo 05/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 48)

05/TB-BCD,Thông báo 05 2020,Thành phố Hà Nội,Ứng phó với tình hình dịch COVID-19 phức tạp,Hà Nội tăng cường công tác phòng chống COVID-19,Quyết liệt đẩy mạnh công tác phòng chống COVID-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

20

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Công tác phòng chống dịch COVID-19 Bắc Kạn,Phòng chống COVID-19 tình hình mới Bắc Kạn,Bắc Kạn tăng cường phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140